De tijd waarin wij leven...

-DIA-
Berichten: 27500
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor -DIA- » 01 Mei 2020, 11:01

Ik dacht aan een algemeen topic over de toestand in de wereld. Maar dan gezien in Bijbels licht. Daarvoor lijkt het me goed een heel beknopt overzicht te schrijven over de 'laatste tijden'. Ik weet dat ik heel veel niet genoemd heb, maar ik heb slechts enkele punten willen noemen om zelf verder de zaken te bedenken. De puntjes die ik noem hebben echter wel de wereld van nu bepaalt.

DOORGAANDE AFBRAAK? TOT HOE LANG?
Begin van verandering, verloop tot nu.
_______________________________________________________________
Hoe is het gekomen? Wat zien we? Sommigen lijken niets te zien, of er althans weinig consequenties aan te verbinden. Zeker niet op cultureel, ethisch, godsdienstig terrein.
Laten we teruggaan. Naar, ik noem maar een punt in de tijd: 1885. Een markant punt in de tijd waarop we nu met gemengde gevoelens kunnen terugkijken. Benz maakte de eerste auto. Kort daarna, een jaar later, kwam ook Daimler met een auto. Op het eerste gezicht geen wereldschokkende gebeurtenissen. Ik denk niet dat de kranten destijds vol hebben gestaan over deze uitvinding, die toch de hele wereld zou gaan veranderen.
De wereld is er zeker door veranderd! Meer dan men toen had kunnen bedenken of vermoeden. Wie dacht in 1885 aan kilometers lange files? Wie dacht aan de uitlaatgassen die deze vervoersmiddelen uitstootten? Weinig of geen mensen.
De wereld draaide door. De autofabriekjes, vaak kleine bedrijfjes die al lang in de vergetelheid zijn geraak, schoten als paddenstoelen uit de grond. Sommigen staken echter boven het maaiveld uit, en de namen kennen we allemaal wel: Ford kwam met zijn Model T, en de massaproductie van de auto begon. We schrijven dan 1908. Weer een vraag: Had Henry Ford toen gedachten op kilometers lange files, en verpestende uitlaatgassen die de steden en landen zouden verpesten? Ik denk het niet. Nog niet, denk ik.
Maar de wereld draaide door. Kort nadat Henry Ford de massaproductie van zijn Model T was begonnen brak er een verwoestende wereldoorlog uit. Henry maakte nu honderden ambulances op basis van zijn Model T. Dat waren de eerste ambulances. Gebruikt in oorlogstijd. Vele gewonden hebben ze vervoerd.
Intussen leidde de oorlog tot ongekend vele doden. Veel ellende overspoelde de wereld.
Toen in 1918 de vrede werd getekend, ging het beter? Ja, maar de voorwaarden van ondertekening van de vredesakkoorden brachten als het ware mee dat we konden wachten op een volgende verwoestende oorlog. Duitsland was zwaar vernederd.
Maar dat was niet alles. Meteen na de grote oorlog kwam een vreselijke pandemie over deze aarde. We kennen allen de naam van de Spaanse Griep. Daar was geen kruid tegen gewassen. Vele slachtoffers volgden na de vele slachtoffers die de grote oorlog had veroorzaakt.
De wereld draaide door. De Spaanse Griep verliep, en de mens ging weer door.
Er waren wel zorgen, maar wie zag die zo aankomen? Er waren er, die het zagen aankomen. Een volgende oorlog…
Keren we eerst terug naar Duitsland, het land van de Reformatie, die geheel Europa en de wereld veranderde! De Weimar republiek was gesticht na de grote oorlog. Hoe ging het daar na het verlies in de grote oorlog? De auto-industrie werd sterk. De eerstelingen Daimler en Benz waren gefuseerd, Opel werd groot, en de Amerikanen zagen in Opel een goede partner voor de Europese markt. GM kocht Opel in Duitsland en Vauxhall in Groot-Brittannië.
Maar de voorspoed ging weer teloor: Een grote economische crisis overspoelde de wereld. Jaren 30 van de 20e eeuw. De eeuw van Grote Veranderingen. Er is wel beweerd dat in de 20e eeuw meer veranderde dan alle tijden daarvoor bij elkaar.
De ellende stopte niet met de economische crisis. Een mannetje, Adolf genaamd, werd in Duitsland gekozen… Von Hindenburg naar de achtergrond, en Hitler aan de macht. Iedereen weer wat dit mannetje teweegbracht. Nog meer ellende dan in de Grote Oorlog: De Tweede Wereldoorlog werd ontketend. Veel ellende overspoelde ook de lage landen aan de zee. Vijf jaren van onderdrukking en ellenden volgden.
Toen de geallieerde grootmachten de opmars van Hitler c.s. tot staan brachten en de vrede werd getekend begon een Nieuwe Tijd.
Op de puinhopen van de oorlog bouwde men aan een nog grootser wereld dan ooit tevoren. En… het gelukte wonderlijk!
Niet alles ging zo vlekkeloos. Zo overspoelde in 1953 het water over Nederland. Als een vloedgolf werd West-Nederland overspoeld. Weer waren vele doden te betreuren! 1953, ook het jaar van een zeer droevige kerkscheuring. En de de wereld draaide door.
Wel waren er grote spanningen ontstaan in Europa. Het westen tegenover het oosten. Amerika schaarde zich met West-Europa tegenover het Oostblok waar het dictatoriale communisme was ingevoerd. We weten het: Het trotse Duitsland dat tot twee maal toe was vernederd werd een gedeeld land.
De Koude Oorlog deed menigeen vrezen! Toch… als met een onzichtbare hand kwam er een einde aan deze gespannen toestand in Europa. De communistische regimes begonnen in de jaren 80 te wankelen. 40 jaren was Duitsland een gebroken land geweest. En dan plotseling, wat niemand verwachtte: 1990, Duitse Eenheid! In feite leek hiermee de Tweede Wereldoorlog verleden tijd.

Maar wat gebeurde er tussen 1945 en 1990? De tijd van de Koude Oorlog werd een tijd van ongekende voorspoed. Economisch bloeide West-Europa op tot ongekende hoogten.
Toch had deze tijd van hoogconjunctuur ook een gevolg, wat we heden ten dage nog ondervinden. De mensheid achtte zich meer en meer vrij en ongebonden. Geen vernedering en geen ootmoed na de verwoestende oorlog! Het tegendeel: De mens verhief zich in trotsheid tot een ongekende hoogte. Vele uitvindingen maakten het leven aantrekkelijk. De auto-industrie waar we mee begonnen werd groter en groter. De eerste files ontstonden op de wegen in het hoogontwikkelde West-Europa.
We zien nu tweeërlei ontwikkeling, die ik hier naast elkaar wil zetten:
Economisch ging het als een wonder. In het naoorlogse Duitsland sprak men wel van het Wirtschaftswunder. Er is wel eens gezegd: Het zijn sterken benen die de welvaart kunnen dragen.
De welvaart, de hoogconjunctuur veranderde vooral West-Europa in een zeer hoog tempo. Mensen voelden zich meer en meer vrijgevochten. De leus van de Franse Revolutie (daar had ik in feite moeten beginnen!) werd nu pas werkelijkheid. Vrijheid en Democratie! En met gelijke tred liepen de kerken leeg. Geen God en geen meester! En was Europa nu gelukkig? Nee, hoewel, men was onbezorgd. Ondanks de dreiging uit het oosten voor de Wende van 1990, ontstond in de westerse Wereld een nieuwe tijd. De jeugdculturen volgden, en daarmee volgde de hele samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de provobeweging. Verschillende anarchistische of pacifistische bewegingen ontstonden.
In de jaren 60 kwam het teken van het omgekeerde kruis in zwang. Het Vredesteken! Dat was het ideaal. Een Vrede zonder God. Een vrede in ongebondenheid.
De Vrede die alle verstand te boven gaat, die kende men niet meer. Men zocht een aards paradijs.
Toch bleef de onvrede! Stakingen! Demonstraties! In de jaren 60, 70 en 80 waren er mede de oorzaak van de ooit zo trotse Britse auto-industrie teloor ging. De grote merken van toen, Austin, ooit de grootste van Europa, Morris, Rover, en vele meer, ze stortten in.
Jaren 60, ook de tijd van de opkomst van de grote omwentelingen. De provobewegingen, de Dolle Minabeweging en de Vredesbeweging waren in feite een in denken. De Wereldraad van Kerken aan hun zijde. De kerken veranderden mee.
En de sociale, etische en liberale boodschappen die vanaf de kansels klonken, daar prikte men doorheen. De kerken liepen leeg. In een ongekende snelheid. Als we terugdenken aan het dorp waar we opgroeiden, keerde velen de kerk de rug toe. En niet dat men ineens ongelovig werd. Nee, God was goed voor het hiernamaals. Maar voor het hier en nu niet meer van belang, We spreken nu in het algemeen.
Wat deden we in feite? We verlieten God en Zijn Woord. We waanden ons vrij.
Maar er gebeurde meer wat de wereld van vandaag deed ontstaan: De islam veroverde West-Europa. Eerst werden mensen die deze godsdienst aanhingen binnengehaald als gastarbeiders. Maar dat ze hier zouden blijven en moskeeën stichten, daar had men niet zo bij stilgestaan.
De tijd verloopt. We gaan er nu snel doorheen. In het trotse Amerika sneuvelden de twin towers. De wereld hield even de adem in. Dit was ongekend.
Dan zien we een roering in de islamitsche wereld ontstaan. Iran was een strenge islamitische republiek geworden. De islam werd extremer en brutaler, en ook de Nederlandse regering ging de Islam als gelijkwaardig aan het Christendom zien.
De wereld veranderde opnieuw. Voor het onbegrensde optimisme van de jaren 50 en 60 kwam meer en meer een soort van doemdenken.
Dan zijn we bij 1968: Een wereld die bezeten werd door popmuziek en een ongekende seksuele revolutie. In die tijd waren er mensen die toch de ‘grenzen aan de groei’ zagen naderen. Nee, het waren niet de christenen die de toen onstane Club van Rome oprichten. Het waren meer wereldburgers, meest links georiënteerd, die hun wereld als een kaars zagen opbranden. Maar wat waren dit voor klappers? Bijna niemand maakte zich nog zorgen. De popcultuur werd steeds brutaler, god-vijandig en los van alle normen en waarden.
We zagen wat deze opengebroken cultuur openbaarde: Een stroom aan berichten over seksueel misbruik. De huwelijkstrouw werd aangepast aan de idolen van de tijd: Scheiden werd een normale zaak.
En… bleef het daar bij? Nee! Uit de genoemde Dolle Minabeweging ontstond een gelijkheidsdenken. De vrouw in kerkelijke ambten. De vrouw was jarenlang onderdrukt, zoals men ons wilde doen geloven. Een bevrijding was nodig! Die kwam er! Duitsland zag met lede ogen aan hoe de werkelijkheid was dat de geschiedenis door mannen was gestempeld. Denk aan postzegels. De herdenkingszegels waren vrijwel allen gewijd aan mannen! Dit kon niet waar zijn! Men keek achterom of men ook meer belangrijke vrouwen kon zien in de geschiedenis. Ja, hoor, zo moeilijk was dat niet. Er verscheen in Duitsland een grote en langlopende serie postzegels van “Bedeutende Frauen”. Met het Jaar van de Vrouw, 1975 werd de emancipatie van de onderdrukte vrouw nog eens onderstreept door de Verenigde Naties. De vrouwenemancipatie was nog niet het einde. Het gelijkheidsdenken ging verder tot complete genderneutraliteit.
Ook dat had zijn gevolgen voor een intussen tot een zeer kleine minderheid geworden christenen die naar de Bijbelse normen en waarden wensten te handelen. Dat had dan ook gevolgen voor de SGP. Bureau Clara Wichmann begint naast de strijd tegen de vernedering van de vrouw door de Islam ook een proefproces tegen de SGP. Het gaat zo ver dat de SGP tenslotte wordt veroordeeld. Maar deze partij gaat helaas door de knieën.
Dan komen we in een verwarrende wereld van de 21e eeuw. Islamitische terreur over de gehele wereld. Aardbevingen, tsunami’s en verdere klimaatsveranderingen gaan de wereld teisteren.
En onder deze omstandigheden breekt eind 2019 een virus zich baan, dat de mensheid verschrikt.
Zo zien we hoe de wereld veranderde in een paar jaar, als we het zien in het licht van de gehele wereldgeschiedenis.
Wat leert ons dit? Zo we vrezen niets. En anderzijds dat niets op zichzelf staat, en alles met alles te maken heeft.
-----------------
Er zijn topics over actuele zaken. Waarom dan dit opnieuw proberen? Misschien alleen maar tot overdenking? Maar vanzelf is het ook bedoelt om te reageren op 'De tijd waarin wij leven'. Ik acht het een tijd die het opmerken zeer waard is. En daarom is dit niet bedoelt voor allerlei berichtjes als in "Gelezen, gedacht en gehoord", dat was in eerste instantie ook bedoeld als topic voor de bijzondere ontwikkelingen in deze tijd, dingen die de kerk raken en het geloof. Daar staan intussen heel wat andere berichten in. Laat die dan voor algemene berichten, en deze voor de meer op de tijdsomstandigheden gericht, in Bijbels licht.
.......

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 22183
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor Mara » 01 Mei 2020, 11:35

Het is wel een bijzonder unieke situatie waarin we allen verkeren. Nooit eerder waren de gevolgen zo ingrijpend.
Maar ik denk dat de mensen dit in 40-45 en in februari '53 ook wel dachten.
Nine eleven bleek ook een kantelpunt te zijn.
Volgens de historici zal dit tijdperk later gewoon een bladzijde in een geschiedenisboek zijn, zoals de pest en Spaanse griep dat ook zijn.
Toen deze crisis pas begon, klonk er in veel preken een sombere profetische waarschuwing door.
Maar dat is stilaan verminderd, merk ik.
Het lijkt toch wel te wennen.
Een mens past zich aan aan de situatie, al dan niet (inwendig) toenemend mopperend.
Als je met mensen spreekt hierover, zie je wel de oppervlakkigheid bij velen. Ze zijn dringend aan een verre vakantie toe, of een terrasje pikken.
Er lijkt een zekere saamhorigheid te ontstaan in straten en flats, gezamenlijk een quiz spelen, muziek maken.
Maar blijft dit zo?
Als straks alles weer nieuw normaal is?
Ik denk het niet. Dan is iedereen weer even individualistisch en gaat de schade inhalen.
Hebben we iets ervan geleerd?
Zien we de Hand van de Heere hierin?
Of probeert men God een stapje voor te zijn door een vaccin te ontwikkelen?
Als er schaduw is, dan moet er ook licht zijn ~ Spurgeon

-DIA-
Berichten: 27500
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor -DIA- » 01 Mei 2020, 11:43

Mara schreef:Het is wel een bijzonder unieke situatie waarin we allen verkeren. Nooit eerder waren de gevolgen zo ingrijpend.
Maar ik denk dat de mensen dit in 40-45 en in februari '53 ook wel dachten.
Nine eleven bleek ook een kantelpunt te zijn.
Volgens de historici zal dit tijdperk later gewoon een bladzijde in een geschiedenisboek zijn, zoals de pest en Spaanse griep dat ook zijn.
Toen deze crisis pas begon, klonk er in veel preken een sombere profetische waarschuwing door.
Maar dat is stilaan verminderd, merk ik.
Het lijkt toch wel te wennen.
Een mens past zich aan aan de situatie, al dan niet (inwendig) toenemend mopperend.
Als je met mensen spreekt hierover, zie je wel de oppervlakkigheid bij velen. Ze zijn dringend aan een verre vakantie toe, of een terrasje pikken.
Er lijkt een zekere saamhorigheid te ontstaan in straten en flats, gezamenlijk een quiz spelen, muziek maken.
Maar blijft dit zo?
Als straks alles weer nieuw normaal is?
Ik denk het niet. Dan is iedereen weer even individualistisch en gaat de schade inhalen.
Hebben we iets ervan geleerd?
Zien we de Hand van de Heere hierin?
Of probeert men God een stapje voor te zijn door een vaccin te ontwikkelen?


Ik merk dat er een 'zekere gewenning' kan ontstaan. We kunnen bij onszelf blijven. De eerste
'corona-zondag' was zeer indrukwekkend. En wennen we in zekere zin aan het ongewone?
Ik denk het niet, maar toch... wat zegt het ons?
Ik merk in bepaalde kerken anders over gehandeld wordt. Vooral in de rechterflank spreekt men met ernst over de oordelen Gods over deze wereld. Anderen, die meest niet uit de oud-bevindelijke kringen komen waarschuwen om het zomaar als een oordeel van God te duiden. Deze twee-duiding geeft me ook wel wat te denken.
.......

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor samanthi » 01 Mei 2020, 12:05

-DIA- schreef:
Mara schreef:Het is wel een bijzonder unieke situatie waarin we allen verkeren. Nooit eerder waren de gevolgen zo ingrijpend.
Maar ik denk dat de mensen dit in 40-45 en in februari '53 ook wel dachten.
Nine eleven bleek ook een kantelpunt te zijn.
Volgens de historici zal dit tijdperk later gewoon een bladzijde in een geschiedenisboek zijn, zoals de pest en Spaanse griep dat ook zijn.
Toen deze crisis pas begon, klonk er in veel preken een sombere profetische waarschuwing door.
Maar dat is stilaan verminderd, merk ik.
Het lijkt toch wel te wennen.
Een mens past zich aan aan de situatie, al dan niet (inwendig) toenemend mopperend.
Als je met mensen spreekt hierover, zie je wel de oppervlakkigheid bij velen. Ze zijn dringend aan een verre vakantie toe, of een terrasje pikken.
Er lijkt een zekere saamhorigheid te ontstaan in straten en flats, gezamenlijk een quiz spelen, muziek maken.
Maar blijft dit zo?
Als straks alles weer nieuw normaal is?
Ik denk het niet. Dan is iedereen weer even individualistisch en gaat de schade inhalen.
Hebben we iets ervan geleerd?
Zien we de Hand van de Heere hierin?
Of probeert men God een stapje voor te zijn door een vaccin te ontwikkelen?


Ik merk dat er een 'zekere gewenning' kan ontstaan. We kunnen bij onszelf blijven. De eerste
'corona-zondag' was zeer indrukwekkend. En wennen we in zekere zin aan het ongewone?
Ik denk het niet, maar toch... wat zegt het ons?
Ik merk in bepaalde kerken anders over gehandeld wordt. Vooral in de rechterflank spreekt men met ernst over de oordelen Gods over deze wereld. Anderen, die meest niet uit de oud-bevindelijke kringen komen waarschuwen om het zomaar als een oordeel van God te duiden. Deze twee-duiding geeft me ook wel wat te denken.

Andere preken over Zondag 10
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

-DIA-
Berichten: 27500
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor -DIA- » 01 Mei 2020, 13:57

Het is me opgevallen hoe kinderen steeds werden gerustgesteld en hen eerst verteld werd dat kinderen deze ziekte niet konden krijgen. Toen men er niet meer omheen kon werd het heel eufemistisch gezegd in het jeugdjournaal. Het kan wel, maar heel zelden en voor kinderen is het niet zo erg. Daar moest men op een gegeven moment toch ook op terug komen. En nu horen we over een nieuwe ziekte, die met name op kinderen vat lijkt te krijgen.

Ik denk wel, wat we al langer hebben gedacht, en geweten, dat het Woord zegt: Ik zal de mensen bang maken. In de richterentijd donderde God met een grote donder over de Filistijnen en later werden er 185.000 Syriërs gedood door één engel. En voeg zelf maar voorbeelden hiertoe.
Op de eerste "coronazondag" werden we bewogen bepaald bij David, die na de volkstelling zijn straffen mocht kiezen. Laat ons toch in de hand des Heeren vallen. David mocht in de schuld komen, en toen hij de engel zeg die het volk sloeg sprak hij tot de HEERE: Zie, ik heb gezondigd, ik heb onrecht gehandeld, maar wat hebben deze schapen gedaan?
Er is maar één weg: In de schuld komen. De schuld eigenen. Ik weet ook wel dat we daar vanuit onszelf nooit komen. Maar als we daartoe als land en volk, en uiterlijk, als Ninevé, toe verwaardigd mochten worden, er zou hoop zijn! Maar tot op heden zien we een andere zaak: Verharding, en een regering en een koning die Gods handelen hierin niet opmerken, maar de arme leus: Samen lossen we het op! Zou dat waar zijn?
.......

Gebruikersavatar
Piet Puk
Berichten: 3414
Lid geworden op: 23 Mar 2018, 00:55
Locatie: Keteldorp

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor Piet Puk » 01 Mei 2020, 14:04

De mensen die 'het samen oplossen' propaganderen, hebben labora wel gevonden, maar zijn ora ergens verloren. Ofwel: het is bidt en werkt, niet alleen werken!

-DIA-
Berichten: 27500
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor -DIA- » 01 Mei 2020, 14:08

Piet Puk schreef:De mensen die 'het samen oplossen' propaganderen, hebben labora wel gevonden, maar zijn ora ergens verloren. Ofwel: het is bidt en werkt, niet alleen werken!

Dat lijkt (in alle ernst) wel het geval te zijn. Maar de vraag is ook of wij persoonlijk het ora hebben leren kennen. Zouden we niet de hand in eigen boezem moeten steken om die er melaats weer uit te halen?
.......

Gebruikersavatar
Piet Puk
Berichten: 3414
Lid geworden op: 23 Mar 2018, 00:55
Locatie: Keteldorp

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor Piet Puk » 01 Mei 2020, 14:37

-DIA- schreef:
Piet Puk schreef:De mensen die 'het samen oplossen' propaganderen, hebben labora wel gevonden, maar zijn ora ergens verloren. Ofwel: het is bidt en werkt, niet alleen werken!

Dat lijkt (in alle ernst) wel het geval te zijn. Maar de vraag is ook of wij persoonlijk het ora hebben leren kennen. Zouden we niet de hand in eigen boezem moeten steken om die er melaats weer uit te halen?


Zonder meer, maar de leus Samen tegen corona, samen kunnen we dit overwinnen e.d. stuit me enorm tegen de borst

Gebruikersavatar
Delftenaar
Berichten: 1025
Lid geworden op: 07 Jul 2017, 21:20

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor Delftenaar » 01 Mei 2020, 17:07

Het is een menselijke gedachte.
Onze gebeden gaan op naar God of Hij deze pandemie van ons weren wil.

Tegelijk mogen we als mens wel alle middelen gebruiken die God ons gegeven heeft om het virus te bestrijden.

Hoopvol
Berichten: 605
Lid geworden op: 20 Mar 2020, 08:36

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor Hoopvol » 01 Mei 2020, 19:53

Delftenaar schreef:Het is een menselijke gedachte.
Onze gebeden gaan op naar God of Hij deze pandemie van ons weren wil.

Tegelijk mogen we als mens wel alle middelen gebruiken die God ons gegeven heeft om het virus te bestrijden.

Enerzijds mogen we niet nalaten om middelen te gebruiken maar we mogen er niet op gaan vertrouwen.
Ik hoor de laatste week best wat mensen die positief gestemd zijn over het corona virus. En dan niet omdat ze zo'n vertrouwen in de Vaderlijke leiding van de Heere hebben, nee want we hebben bijna het vaccin. Er word zo vertrouwd op de maatregelen, het samen doen en het eventuele vaccin dat we de Heere helemaal vergeten. Want de Heere zorgt voor de musjes, hoeveel te meer voor de mensen?

CvdW
Berichten: 1709
Lid geworden op: 23 Mar 2015, 14:07

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor CvdW » 01 Mei 2020, 21:19

De kerken liepen leeg. Waarom?
Heeft dit ook niet te maken met het verlaten van de zuivere leer. De ene kerk wat vlugger dan de andere kerk.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor samanthi » 01 Mei 2020, 22:01

CvdW schreef:De kerken liepen leeg. Waarom?
Heeft dit ook niet te maken met het verlaten van de zuivere leer. De ene kerk wat vlugger dan de andere kerk.

Wat is volgens jou de zuivere leer?
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

-DIA-
Berichten: 27500
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor -DIA- » 01 Mei 2020, 22:15

CvdW schreef:De kerken liepen leeg. Waarom?
Heeft dit ook niet te maken met het verlaten van de zuivere leer. De ene kerk wat vlugger dan de andere kerk.

Het lijkt een lijkt wel verband te houden met het ander. Toen er nog geen sprake was van kerkverlating in de reformatorische kerken stroomden de grote volkskerken als de NHK en de RKK die "met de tijd meegingen" al leeg.
Maar nu zien we ook dat de er in de gereformeerde gezindte iets waar te nemen valt. De avonddiensten worden wat minder bezocht dan de morgendiensten. Dat tekent toch wel iets.
.......

-DIA-
Berichten: 27500
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor -DIA- » 01 Mei 2020, 22:21

samanthi schreef:
CvdW schreef:De kerken liepen leeg. Waarom?
Heeft dit ook niet te maken met het verlaten van de zuivere leer. De ene kerk wat vlugger dan de andere kerk.

Wat is volgens jou de zuivere leer?

We onderschrijven toch de leer van Gods Woord, uiteengezet in de drie Formulieren van Enigheid?
Dan hoeft dit geen vraag te zijn, al willen velen in de praktijk wel van de oude Dordtse Leerregels af, want ja, die laten niets heel van het menselijk kunnen, en het belijden van vrije soevereine genade lijkt uit de tijd. Dat is de gereformeerde leer die met het bloed der martelaren is bezegeld. Ik bedoel, daar sluipt toch de remonstrant weer binnen, die in de Dordt de deur is gewezen.
.......

Gebruikersavatar
Bonny
Berichten: 2288
Lid geworden op: 03 Aug 2007, 16:29
Locatie: In partibus infidelium
Contact:

Re: De tijd waarin wij leven...

Berichtdoor Bonny » 01 Mei 2020, 22:55

-DIA- schreef:
samanthi schreef:Wat is volgens jou de zuivere leer?

We onderschrijven toch de leer van Gods Woord, uiteengezet in de drie Formulieren van Enigheid?
Dan hoeft dit geen vraag te zijn, al willen velen in de praktijk wel van de oude Dordtse Leerregels af, want ja, die laten niets heel van het menselijk kunnen, en het belijden van vrije soevereine genade lijkt uit de tijd. Dat is de gereformeerde leer die met het bloed der martelaren is bezegeld. Ik bedoel, daar sluipt toch de remonstrant weer binnen, die in de Dordt de deur is gewezen.

Misschien bedoeld samanthi het zo: er zijn een handvol kerkgenootschappen die onder de noemer van dit forum vallen. Zij allen belijden de zuivere Bijbelse leer te verkondigen. Waarom zijn er dan een handvol kerkgenootschappen? Anders gezegd, als allen dezelfde zuivere Bijbelse leer verkondigen, waarom niet samen? Ik vraag me dat ook wel eens af hoor.
The Groom's still waiting at the altar


Terug naar “Theologie - Actueel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten