Heiligen of zondaars

Valcke
Berichten: 4943
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Valcke » 14 Mar 2020, 21:22

Arja schreef:
Valcke schreef:
Arja schreef:Dr. Martin Lloyd Jones zegt dat hoewel de zonde niet in ons kan heersen (d.w.z in onze wezenlijke persoonlijkheid), die wel, als we niet oppassen in onze sterfelijke lichamen kan heersen. Daarom spoort Paulus Gods kinderen ook aan:

Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere. Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams.


Luistertip (Engels) https://www.mljtrust.org/free-sermons/book-of-romans/6/

En waartoe reken je dan de onsterfelijke ziel? Ook deze dient na ontvangen genade nog de zonde, al is dat niet naar de wedergeboren natuur.


Wil je een antwoord vanuit het Griekse denken of het Hebreeuwse denken?

Vanuit de Schrift.

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1425
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Arja » 17 Mar 2020, 11:22

Valcke schreef:
Arja schreef:
Valcke schreef:
Arja schreef:Dr. Martin Lloyd Jones zegt dat hoewel de zonde niet in ons kan heersen (d.w.z in onze wezenlijke persoonlijkheid), die wel, als we niet oppassen in onze sterfelijke lichamen kan heersen. Daarom spoort Paulus Gods kinderen ook aan:

Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere. Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams.


Luistertip (Engels) https://www.mljtrust.org/free-sermons/book-of-romans/6/

En waartoe reken je dan de onsterfelijke ziel? Ook deze dient na ontvangen genade nog de zonde, al is dat niet naar de wedergeboren natuur.


Wil je een antwoord vanuit het Griekse denken of het Hebreeuwse denken?

Vanuit de Schrift.Als Christus in u is, is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid." (Rom. 8:10)

John Gill bij dit vers: ... the soul of man is here meant, in opposition to the body, which is of a spiritual nature, immaterial and immortal; and this may be said in believers to be life or live, for it not only lives naturally, but spiritually; the soul lives a life of holiness from Christ, a life of faith upon him, and a life of justification by him, and will live eternally

Romans 8:10. Consequences of this indwelling of Christ in the Christian. In one respect, they are not yet so complete as might be expected. τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν: the body, it cannot be denied, is dead because of sin: the experience we call death is inevitable for it. τὸ δὲ πνεῦμα ζωή: but the spirit (i.e., the human spirit, as is shown by the contrast with σῶμα) is life, God-begotten, God-sustained life, and therefore beyond the reach of death. (expositor's new testament).

Dit past heel mooi bij wat Paulus zegt:

2 Korinthe 4 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons ... Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in ulieden.

Lees ook: https://biblehub.com/sermons/auth/tyson ... christ.htm

Wij kunnen echter de zonde wel láten heersen (Rom. 6:12) en gaan dan vrijwillig opnieuw in slavernij en stellen we onze leden op aarde tot werktuigen van de ongerechtigheid etc. De zonde zelf heerst echter niet - Rom. 6:14.

@valcke ik deel het Grieks en het Engels zonder te vertalen omdat ik weet dat je het kan lezen. Ben benieuwd wat ik van jou kan leren in dit opzicht.

Valcke
Berichten: 4943
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Valcke » 17 Mar 2020, 11:58

Arja schreef:
Valcke schreef:
Arja schreef:
Valcke schreef:En waartoe reken je dan de onsterfelijke ziel? Ook deze dient na ontvangen genade nog de zonde, al is dat niet naar de wedergeboren natuur.


Wil je een antwoord vanuit het Griekse denken of het Hebreeuwse denken?

Vanuit de Schrift.Als Christus in u is, is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid." (Rom. 8:10)

John Gill bij dit vers: ... the soul of man is here meant, in opposition to the body, which is of a spiritual nature, immaterial and immortal; and this may be said in believers to be life or live, for it not only lives naturally, but spiritually; the soul lives a life of holiness from Christ, a life of faith upon him, and a life of justification by him, and will live eternally

Romans 8:10. Consequences of this indwelling of Christ in the Christian. In one respect, they are not yet so complete as might be expected. τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν: the body, it cannot be denied, is dead because of sin: the experience we call death is inevitable for it. τὸ δὲ πνεῦμα ζωή: but the spirit (i.e., the human spirit, as is shown by the contrast with σῶμα) is life, God-begotten, God-sustained life, and therefore beyond the reach of death. (expositor's new testament).

Dit past heel mooi bij wat Paulus zegt:

2 Korinthe 4 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons ... Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar het leven in ulieden.

Lees ook: https://biblehub.com/sermons/auth/tyson ... christ.htm

Wij kunnen echter de zonde wel láten heersen (Rom. 6:12) en gaan dan vrijwillig opnieuw in slavernij en stellen we onze leden op aarde tot werktuigen van de ongerechtigheid etc. De zonde zelf heerst echter niet - Rom. 6:14.

@valcke ik deel het Grieks en het Engels zonder te vertalen omdat ik weet dat je het kan lezen. Ben benieuwd wat ik van jou kan leren in dit opzicht.


Arja, de moeilijkheid bij deze opvatting zit er voor mij in dat je daarmee lijkt te stellen dat de overgebleven verdorvenheid bij de wedergeborene (alleen) in het lichaam huist. Terwijl ik geloof dat deze ook in de ziel huist: verstand, wil en genegenheden zijn wel vernieuwd in alle delen, maar niet volmaakt in 'trappen' (in mate). Daarnaast: de bewegingen van het lichaam ontspruiten ook uit de ziel, dus wanneer het lichaam zondigt, dan zondigt ook de ziel van de mens.

Of zit ik nu op een heel ander spoor dan jij?

Jantje
Berichten: 16185
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren - jantjevanrefoforum@gmail.com

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Jantje » 17 Mar 2020, 14:16

Johannes S schreef:
Zonnebloem schreef:
Heb je al mijn berichten gelezen? Dat is juist wat ik probeer te zeggen!

Beste Zonnebloem, ik heb je berichten in dit topic gelezen. Ik begrijp wel uit jouw opmerking dat je het met de eerdere opmerking van mij eens bent. Daar ligt het dus niet aan. Ik vraag slechts wat door en vul wat aan.

Zonnebloem schreef:Nog een keer:(.............)
Ik stel juist vragen over jouw opmerking, dus als je het steeds herhaalt ga ik jou (helaas) niet beter begrijpen. Het spijt me. Kun je wat je bedoelt onderbouwen vanuit de Bijbel? Ik toon alleen maar vanuit de Bijbel aan wat er bijbels gezien gebeurt. (Daar doe ik althans m'n best voor).

Over je andere bericht (3 maart, 12.40) heb ik ook een vraag. Wat bedoel je precies ermee dat toen Jezus op Golgotha stierf jij ook gestorven bent? Met Christus gekruist worden gebeurt in de tijd, begrijp ik uit de Bijbel. Als ik de twee berichten van jou lees naast elkaar begrijp ik je gedachten wel.

Iemand die opnieuw geboren wordt (geestelijk, door de Geest des geloofs) gaat achter Jezus aan, sterft aan zichzelf, eigengerechtigheid, (de oude ik, Gal. 2:16-21), wet, sterft aan de zonden (1 Pet.2:24), en dat gebeurt de mens zelf in de tijd, gaat de dood in en is dan gerechtvaardigd van de zonde, Rom.6. (gerechtigheid in Christus), en zo ontstaat er een nieuwe geestelijke schepping geschapen in Christus Jezus. En je vlees, verkocht onder de zonde, heb je nog. Romeinen 7. Je geest die dood was (geestelijk dood) wordt opgewekt en levend gemaakt. Dat heb ik onderbouwd in m'n vorige bericht vanuit de Bijbel. Heb je m'n vorige bericht gelezen.

En of dit gebeurt in korte(re) of wat langere tijd. Daar gaat het nu niet om.

Johannes 12.
23 Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden.
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.
25 Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.
26 Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.

Romeinen 6.
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.
8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;
9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.
10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode.

Hoe lees jij Zondag 33 en 44 in relatie met bovenstaande? Ik heb het dan over de afsterving des ouden mens en de opstanding des nieuwen mens.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Zonnebloem
Berichten: 268
Lid geworden op: 11 Jun 2019, 09:52

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Zonnebloem » 20 Mar 2020, 09:14

Jantje schreef:
Johannes S schreef:
Zonnebloem schreef:
Heb je al mijn berichten gelezen? Dat is juist wat ik probeer te zeggen!

Beste Zonnebloem, ik heb je berichten in dit topic gelezen. Ik begrijp wel uit jouw opmerking dat je het met de eerdere opmerking van mij eens bent. Daar ligt het dus niet aan. Ik vraag slechts wat door en vul wat aan.

Zonnebloem schreef:Nog een keer:(.............)
Ik stel juist vragen over jouw opmerking, dus als je het steeds herhaalt ga ik jou (helaas) niet beter begrijpen. Het spijt me. Kun je wat je bedoelt onderbouwen vanuit de Bijbel? Ik toon alleen maar vanuit de Bijbel aan wat er bijbels gezien gebeurt. (Daar doe ik althans m'n best voor).

Over je andere bericht (3 maart, 12.40) heb ik ook een vraag. Wat bedoel je precies ermee dat toen Jezus op Golgotha stierf jij ook gestorven bent? Met Christus gekruist worden gebeurt in de tijd, begrijp ik uit de Bijbel. Als ik de twee berichten van jou lees naast elkaar begrijp ik je gedachten wel.

Iemand die opnieuw geboren wordt (geestelijk, door de Geest des geloofs) gaat achter Jezus aan, sterft aan zichzelf, eigengerechtigheid, (de oude ik, Gal. 2:16-21), wet, sterft aan de zonden (1 Pet.2:24), en dat gebeurt de mens zelf in de tijd, gaat de dood in en is dan gerechtvaardigd van de zonde, Rom.6. (gerechtigheid in Christus), en zo ontstaat er een nieuwe geestelijke schepping geschapen in Christus Jezus. En je vlees, verkocht onder de zonde, heb je nog. Romeinen 7. Je geest die dood was (geestelijk dood) wordt opgewekt en levend gemaakt. Dat heb ik onderbouwd in m'n vorige bericht vanuit de Bijbel. Heb je m'n vorige bericht gelezen.

En of dit gebeurt in korte(re) of wat langere tijd. Daar gaat het nu niet om.

Johannes 12.
23 Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden.
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.
25 Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.
26 Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo iemand Mij dient, de Vader zal hem eren.

Romeinen 6.
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.
7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.
8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;
9 Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem.
10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode.

Hoe lees jij Zondag 33 en 44 in relatie met bovenstaande? Ik heb het dan over de afsterving des ouden mens en de opstanding des nieuwen mens.


Als een werkelijkheid. Hoewel we door Christus van de heerschappij van de zonde bevrijd zijn, doet de zonde zijn uiterste best om ons de baas te worden. Maar de Heilige Geest werkt een toenemend verlangen tot heiligheid en geeft ons kracht om voortgang te maken op onze weg van de heiliging. Om in gehoorzaamheid te wandelen.

De heiliging is niet in iedereen gelijk en is tijdens dit leven ook bij niemand volmaakt, maar groeit naar volmaaktheid

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 316
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Johannes S » 21 Mar 2020, 23:56

Misschien dat het voor jou niet helder is en dat kan ik begrijpen.
Ik kan me herinneren dat ik in het verleden met jou een korte discussie heb gehad, waarbij je het gekruisigd worden met Christus na het wedergeboren zijn (een nieuw schepsel in Christus, 2 Kor.5:17) plaatste. Daarmee haal je alles door elkaar. Je zegt daarmee in wezen dat de Heere Jezus eerst opgestaan is uit de doden en dat de Heere Jezus toen gekruisigd is.
Valcke schreef:Ik ga hier niet op in. Dat voegt nu niets toe.

Dat voegt wel degelijk wat toe. Het gaat dit onderwerp juist aan.

Het Woord tegenspreken keert zich altijd vroeg(er) of later tegen je.

Ik zie geloof ik ook in je schrijven verder in dit topic dat je dit punt nog steeds mist.

Valcke schreef: Ik keer mij overigens niet tegen wat jij schreef (kennelijk vat je dat zo op).

Dat laatste (wat je tussen haakjes kwijt wilde) voegt niets toe. Het is ook helemaal niet het geval geloof ik. Ik probeer gewoon objectief te zijn.

Valcke schreef: Met diverse postings die ik hier van je lees, ben ik het van harte eens.

Het gaat de goede kant op;)
Valcke schreef:De interactie loopt echter helaas niet zo goed (deze constatering is iets anders dan inhoudelijke kritiek).

Maak je maar niet druk. Niet veel aan de hand zover ik heb gezien.
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 316
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Johannes S » 21 Mar 2020, 23:58

Valcke schreef:Ik probeerde echter toe te voegen dat het goed is om onderscheid te maken tussen de weldaad van de rechtvaardigmaking (de vergeving van zonden en toerekening van de gerechtigheid van Christus; deze toerekening is volkomen) en heiligmaking (de vernieuwing van de mens in kennis, gerechtigheid en heiligheid; deze vernieuwing is hier op aarde ten dele).

Eerst schreef je iets zonder onderbouwing nogal stellig en nu probeer je iets aan te geven, maar je mist hier iets. Mag ik je uitleggen wat je mist?

Zullen we afspreken dat we gewoon vanuit het Woord spreken en verder niet teveel afleidende opmerkingen maken? Ik probeer steeds aan te sporen en te wijzen op het Woord alleen.
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 316
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Johannes S » 22 Mar 2020, 00:09

Zonnebloem schreef:
Johannes S schreef:
Over je andere bericht (3 maart, 12.40) heb ik ook een vraag. Wat bedoel je precies ermee dat toen Jezus op Golgotha stierf jij ook gestorven bent? Met Christus gekruist worden gebeurt in de tijd, begrijp ik uit de Bijbel. Als ik de twee berichten van jou lees naast elkaar begrijp ik je gedachten wel.


Romeinen 6:2-11. Omdat Hij aan de zonden gestorven is, zijn wij aan de zonden gestorven. Daarom moet het duidelijk zijn dat ons sterven aan de zonde niet iets is wat wij doen, maar iets dat Christus gedaan heeft en de verdienste daarvan valt allen ten deel die met Hem verbonden zijn. Omdat Christus aan de zonde gestorven is, zijn allen die met Hem verbonden zijn aan de zonde gestorven. Ons sterven aan de zonde is niet iets wat wij doen. Om dit echter in ons leven te ervaren moeten we het ervoor houden dat we der zonden gestorven zijn.

Dat gebeurt in de tijd Zonnebloem, dat een mens aan de zonde sterft (met Christus gekruisigd worden). Het gaat niet buiten de mens om.
Dat is onderdeel van 1 Heere, één geloof en één doop zoals genoemd in de Efezebrief.

Petrus zegt (1 Petrus 2:24): Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.

De Heere Jezus heeft het alleen gedragen op Golgotha. Hij is voor de goddelozen gestorven toen ze nog krachteloos waren.
Romeinen 5:6: Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.

Het opdat en der zonden afgestorven zijnde van 1 Petrus 2:24 vindt als het gebeurt plaats in de zondaar tijdens zijn/haar leven (zie eerder genoemde Bijbelgedeeltes Romeinen 6, Galaten 5, e.a.)
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Valcke
Berichten: 4943
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Valcke » 23 Mar 2020, 11:38

Het (in aanvang) met Christus gekruist zijn en der zonden afgestorven zijn, vindt in de tijd plaats en valt samen met de opstanding in een nieuw leven in de wedergeboorte. Zie bv Romeinen 6 (onder meer vs. 4).

Echter, deze doding van het vlees wordt niet in één keer volbracht, maar gaat het hele leven door, zoals we in datzelfde Romeinen 6 kunnen vinden. Idem Kol. 3:5: ‘Doodt dan uw leden die op de aarde zijn.’ Dit is een voortgaand werk! De volmaaktheid wordt op aarde niet bereikt.

Hier laat ik het bij, Johannes S. Wanneer je het bovenstaande niet Schriftuurlijk vindt, dan zou ik je dringend willen verzoeken om te reageren op basis van wat ik schrijf en niet op basis van aannames van wat ik volgens jou zou bedoelen. Dus graag een reactie die recht doet aan wat ik hier nu schrijf.
Laatst gewijzigd door Valcke op 23 Mar 2020, 13:47, 2 keer totaal gewijzigd.

Jantje
Berichten: 16185
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren - jantjevanrefoforum@gmail.com

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Jantje » 23 Mar 2020, 12:38

Johannes S schreef:Ik probeer steeds aan te sporen en te wijzen op het Woord alleen.
Aha! Dus Zondag 33 en 44 zijn niet gegrond op Gods Woord?
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Zonnebloem
Berichten: 268
Lid geworden op: 11 Jun 2019, 09:52

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Zonnebloem » 24 Mar 2020, 00:22

Johannes S schreef:
Zonnebloem schreef:
Johannes S schreef:
Over je andere bericht (3 maart, 12.40) heb ik ook een vraag. Wat bedoel je precies ermee dat toen Jezus op Golgotha stierf jij ook gestorven bent? Met Christus gekruist worden gebeurt in de tijd, begrijp ik uit de Bijbel. Als ik de twee berichten van jou lees naast elkaar begrijp ik je gedachten wel.


Romeinen 6:2-11. Omdat Hij aan de zonden gestorven is, zijn wij aan de zonden gestorven. Daarom moet het duidelijk zijn dat ons sterven aan de zonde niet iets is wat wij doen, maar iets dat Christus gedaan heeft en de verdienste daarvan valt allen ten deel die met Hem verbonden zijn. Omdat Christus aan de zonde gestorven is, zijn allen die met Hem verbonden zijn aan de zonde gestorven. Ons sterven aan de zonde is niet iets wat wij doen. Om dit echter in ons leven te ervaren moeten we het ervoor houden dat we der zonden gestorven zijn.

Dat gebeurt in de tijd Zonnebloem, dat een mens aan de zonde sterft (met Christus gekruisigd worden). Het gaat niet buiten de mens om.
Dat is onderdeel van 1 Heere, één geloof en één doop zoals genoemd in de Efezebrief.

Petrus zegt (1 Petrus 2:24): Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.

De Heere Jezus heeft het alleen gedragen op Golgotha. Hij is voor de goddelozen gestorven toen ze nog krachteloos waren.
Romeinen 5:6: Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.

Het opdat en der zonden afgestorven zijnde van 1 Petrus 2:24 vindt als het gebeurt plaats in de zondaar tijdens zijn/haar leven (zie eerder genoemde Bijbelgedeeltes Romeinen 6, Galaten 5, e.a.)


Ik concludeer dat we van gedachten verschillen en ik laat dat zo.

Zonnebloem
Berichten: 268
Lid geworden op: 11 Jun 2019, 09:52

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Zonnebloem » 24 Mar 2020, 00:23

Johannes S schreef:
Zonnebloem schreef:
Johannes S schreef:
Over je andere bericht (3 maart, 12.40) heb ik ook een vraag. Wat bedoel je precies ermee dat toen Jezus op Golgotha stierf jij ook gestorven bent? Met Christus gekruist worden gebeurt in de tijd, begrijp ik uit de Bijbel. Als ik de twee berichten van jou lees naast elkaar begrijp ik je gedachten wel.


Romeinen 6:2-11. Omdat Hij aan de zonden gestorven is, zijn wij aan de zonden gestorven. Daarom moet het duidelijk zijn dat ons sterven aan de zonde niet iets is wat wij doen, maar iets dat Christus gedaan heeft en de verdienste daarvan valt allen ten deel die met Hem verbonden zijn. Omdat Christus aan de zonde gestorven is, zijn allen die met Hem verbonden zijn aan de zonde gestorven. Ons sterven aan de zonde is niet iets wat wij doen. Om dit echter in ons leven te ervaren moeten we het ervoor houden dat we der zonden gestorven zijn.

Dat gebeurt in de tijd Zonnebloem, dat een mens aan de zonde sterft (met Christus gekruisigd worden). Het gaat niet buiten de mens om.
Dat is onderdeel van 1 Heere, één geloof en één doop zoals genoemd in de Efezebrief.

Petrus zegt (1 Petrus 2:24): Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.

De Heere Jezus heeft het alleen gedragen op Golgotha. Hij is voor de goddelozen gestorven toen ze nog krachteloos waren.
Romeinen 5:6: Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.

Het opdat en der zonden afgestorven zijnde van 1 Petrus 2:24 vindt als het gebeurt plaats in de zondaar tijdens zijn/haar leven (zie eerder genoemde Bijbelgedeeltes Romeinen 6, Galaten 5, e.a.)


We verschillen van mening en ik laat het zo.

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 316
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Johannes S » 11 Apr 2020, 23:26

Valcke schreef:Het (in aanvang) met Christus gekruist zijn en der zonden afgestorven zijn, vindt in de tijd plaats en valt samen met de opstanding in een nieuw leven in de wedergeboorte. Zie bv Romeinen 6 (onder meer vs. 4).

Echter, deze doding van het vlees wordt niet in één keer volbracht, maar gaat het hele leven door, zoals we in datzelfde Romeinen 6 kunnen vinden. Idem Kol. 3:5: ‘Doodt dan uw leden die op de aarde zijn.’ Dit is een voortgaand werk! De volmaaktheid wordt op aarde niet bereikt.
Mijn excuus voor mijn late reactie. Ik heb misschien de tijd omdat ik niet naar bevestiging zoek van wat ik zeg.

Dit wat je nu schrijft klinkt veel Bijbelser en meer in lijn met zoals ik het onderbouwde vanuit de Bijbel.

Maar wat bedoel je met de toevoeging ''in aanvang'' tussen haakjes en wat bedoel je met ''ontvangen genade''?

Het is ook iets wat echt moet gebeuren want theoretische kennis alleen is niet voldoende. Dat zeg ik gewoon als algemene opmerking.
Het bestaat niet uit theologisch dingen weten alleen, maar de oude mens moet begraven worden etc.
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 316
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Johannes S » 11 Apr 2020, 23:27

Jantje schreef:
Johannes S schreef:Ik probeer steeds aan te sporen en te wijzen op het Woord alleen.
Aha! Dus Zondag 33 en 44 zijn niet gegrond op Gods Woord?

Vanwaar die vraag ineens? Heb ik dat ergens beweerd? Is het misschien verboden door jou rechtstreeks uit het Woord te citeren? Mis ik iets?
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Jantje
Berichten: 16185
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren - jantjevanrefoforum@gmail.com

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Jantje » 11 Apr 2020, 23:42

Johannes S schreef:
Jantje schreef:
Johannes S schreef:Ik probeer steeds aan te sporen en te wijzen op het Woord alleen.
Aha! Dus Zondag 33 en 44 zijn niet gegrond op Gods Woord?

Vanwaar die vraag ineens? Heb ik dat ergens beweerd? Is het misschien verboden door jou rechtstreeks uit het Woord te citeren? Mis ik iets?
Dat is niet verboden hoor. Maar ik vroeg me af hoe jij die twee Zondagen ziet in relatie tot de discussie hierboven. Ik heb die vraag namelijk al vaker gesteld de afgelopen tijd. En de Catechismus is ook op Gods Woord gegrond, dus ik hoop dat je die ook als een goede bron ziet voor een discussie.

Je reageert op een bericht van enkele weken geleden, dus misschien is het handig om eerst de gehele discussie nog eens over te lezen en dan te kijken wat ik bedoel met die twee Zondagsafdelingen.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje


Terug naar “Theologie - Actueel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast