Heiligen of zondaars

Susan
Berichten: 316
Lid geworden op: 18 Sep 2019, 19:19

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Susan » 15 Jan 2020, 15:01

Lilian1975 schreef:
-DIA- schreef:Ik zie ze wandelen als bomen...
Wie zijn dat? Zijn dat heiligen?
Ja toch? Of... toch maar in de ogen van een ontdekte zondaar?
In ieder geval zijn er geen heiligen, zolang de geheiligden op de aarde zijn.

Een ding is zeker: Zondaars (die zichzelf niet anders leerden kennen dan de grootste der zonderen), dat zijn, naar de Schrift en de bevinding der heiligen, vijanden van God.
Daarom is er ook duidelijk geschreven de VIJANDEN (en geen lieve vrienden) met God verzoend worden.

En het BLIJVEN, zolang als ze op de aarde zijn zondaars,
die steeds weer in gevecht raken, en dus besluitend, beslist geen heiligen in zichzelf.
Iets anders is het streven en verlangen naar heiligheid; daar zal een levende ziel toch naar staan en verlangen.

Kort maar krachtig:
Geheiligd in Christus. En niet geheiligd in zichzelf.

Hier het Bijbelgedeelte uit Marcus 8 dat je aanhaalde. Gaat dat wel over heiligen die bomen? Het komt op mij over alsof je daar de kern van maakt. Of heb ik het mis?

22 En Hij kwam te Bethsaida; en zij brachten tot Hem een blinde, en baden Hem, dat Hij hem aanraakte.

23 En de hand des blinden genomen hebbende, leidde Hij hem uit buiten het vlek, en spoog in zijn ogen, en leide de handen op hem, en vraagde hem, of hij iets zag.

24 En hij, opziende, zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, wandelen.

25 Daarna leide Hij de handen wederom op zijn ogen, en deed hem opzien. En hij werd hersteld, en zag hen allen ver en klaar.


Wie zag de blinde als eerste toen Jezus zijn ogen helemaal opende? Was hij toen genezen?
En was hij genezen toen hij zelf dacht mensen te zien zo recht als bomen. Of kan je zeggen er was een klein begin gemaakt. ( zie Calvijn; zo vloeide de genade van Christus, die over anderen bij vroegere gelegenheden plotseling werd uitgestort, deze mens als het ware droppelsgewijs toe. ) in dit gedeelte gaat het dus over de genade van Christus. en niet of die bomen geheiligde zondaars zijn. Of die blinde man zelf. Niet de mens staat centraal hier. Maar Christus en Zijn genade. Die Hij schenkt aan wie Hij wil en hoe Hij wil. De enige Geneesheer, de enige Zaligmaker, de enige Verlosser. De enige Middelaar. Die alles schenkt (aan vijanden) uit pure genade, zonder enige verdienste uit onszelf. Wonderlijke liefde. Wonderlijke barmartigheid.


Deze geschiedenis heeft niets met de heiligmaking te maken. Het gaat over Jezus en Zijn discipelen, die Hem nog niet ten volle als de Messias aanvaarden. De kern wordt gevormd door Jezus' bevel aan de discipelen in vers 15: Ziet toe, wacht u van den zuurdesem der Farizeën, en van den zuurdesem van Herodes. Letterlijk vertaald: Gebruik uw ogen: zie af van de Farizeeën en van het gist van Herodus. In deze richting wijst ook het feit dat Jezus in vers 18 zegt: Ogen hebbende, ziet gij niet?

Door zijn nabespreking bereidt Jezus hen voor op de vraag wie Hij volgens hen is (Marcus 8:29). Het uur van hun belijdenis komt eraan.

De genezing van de doofstomme volgt in tijdsorde op de oproep om de oren te gebruiken voor het luisteren naar Jezus (Marcus 7:14-16, 7:31-37)
De genezing van de blinde volgt op het debat met de Farizeeën over het 'zien; van tekenen en het gesprek met de discipelen over het goed gebruik van de ogen, om te zien Wie Jezus werkelijk is (Marcus 8:11-14, 15-21, 22-26).

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 316
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Johannes S » 29 Feb 2020, 20:17

Susan schreef:Moeten we als christenen onszelf beschouwen als heiligen of als zondaars.

In Christus ben ik een nieuwe schepping en de zonden afgestorven. Die zijn in de Bijbelse woorden 'met Christus gekruist' (Romeinen 6, Kol.2) M'n oude mens is nog niet voorgoed dood. Soms moet ik ze doden en doe ik niet wat ik wil (Kol.3:1-11, Romeinen 7) Ik ben schuldenaar niet naar het vlees te leven, maar naar de Geest.
Romeinen 8:10-16.
En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.
En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.
Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.
Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.
Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.
Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!
Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.


Galaten 5:14-18
14 Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.
15 Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.


Denk ook aan 2 Korinthe 4 e.a.
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Zonnebloem
Berichten: 268
Lid geworden op: 11 Jun 2019, 09:52

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Zonnebloem » 03 Mar 2020, 08:27

Als heiligen.

Want als je een nieuwe mens èn een oude mens zou hebben, dan staat dat gelijk aan niet een wedergeboren deel hebben en een wel wedergeboren deel. Met andere woorden: Dan ben je half gered en half verloren.
Laatst gewijzigd door Zonnebloem op 03 Mar 2020, 15:47, 3 keer totaal gewijzigd.

CvdW
Berichten: 1703
Lid geworden op: 23 Mar 2015, 14:07

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor CvdW » 03 Mar 2020, 08:34

Daar is veel onkunde. Lees eerst eens het boek 'De geestelijke mens' van dominee Costerus. Kom dan terug.

Gebruikersavatar
Hendrikus
Berichten: 15773
Lid geworden op: 10 Apr 2004, 09:37

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Hendrikus » 03 Mar 2020, 13:35

In Engeland kennen ze een mooie uitdrukking:
Every saint has a past, and every sinner has a future.
~~Soli Deo Gloria~~

eilander
Moderator
Berichten: 15923
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor eilander » 03 Mar 2020, 13:38

Hendrikus schreef:In Engeland kennen ze een mooie uitdrukking:
Every saint has a past, and every sinner has a future.

Ik hoop dat jij 'm snapt. Ik niet in elk geval.

Zonnebloem
Berichten: 268
Lid geworden op: 11 Jun 2019, 09:52

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Zonnebloem » 03 Mar 2020, 13:40

CvdW schreef:Daar is veel onkunde. Lees eerst eens het boek 'De geestelijke mens' van dominee Costerus. Kom dan terug.


Susan vraagt: moeten we als christenen onszelf beschouwen als zondaars of heiligen.

Daarom zei ik: we moeten onszelf, als we waarlijk wedergeboren zijn, altijd beschouwen als in Christus. Dit is volgens de Bijbel positioneel waar voor ieder die in Christus is. Daarom mag een Christen zichzelf beschouwen als rein en heilig zoals Hij is. Ik geloof dat feitelijk waar is wat gerechtelijk waar is. We zijn gerechtelijk gestorven, door Zijn dood aan het kruis.

Ik doel niet op wat een oprechte gelovige ervaart maar waar hij zich voor moet houden. Der zonde dood maar Gode levend in Christus Jezus, onze Heere.

De kern van ons geloof is de vereniging met Jezus Christus, waarin Zijn ervaring de onze wordt.

CvdW
Berichten: 1703
Lid geworden op: 23 Mar 2015, 14:07

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor CvdW » 03 Mar 2020, 15:08

Mijn reactie was gericht op de laatste zin.

Met andere woorden: je bent half gered en half verloren.

Zonnebloem
Berichten: 268
Lid geworden op: 11 Jun 2019, 09:52

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Zonnebloem » 03 Mar 2020, 15:41

CvdW schreef:Mijn reactie was gericht op de laatste zin.

Met andere woorden: je bent half gered en half verloren.


Ik probeerde te zeggen dat de Heere geen half werk doet als Hij iemand levend maakt. Een geredde mag zichzelf zien als rein of heilig in Hem. Niet half gered maar helemaal.

Zoals Costerus zegt in leerrede 52 en 53. En daar moeten we onszelf onderzoeken: 2 Cor. 13:5

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1425
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Arja » 03 Mar 2020, 16:15

Ik zie hier verschillende invalshoeken voorbijkomen.

Als de vraag zou zijn: Hoe ziet God mij in Christus? Dan zou het antwoord zijn: In plaats van onze zondigheid te zien, ziet God de gerechtigheid van Zijn Zoon.

Ander invalshoek is: hoe ervaar je jezelf.

We ervaren onszelf vaak anders dan dat God ons ziet. Romeinen 7. Daarom is Kolossenzen 3: 1-3 zo belangrijk: "INDIEN gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God."

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 316
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Johannes S » 05 Mar 2020, 13:15

Zonnebloem schreef:Want als je een nieuwe mens èn een oude mens zou hebben, dan staat dat gelijk aan niet een wedergeboren deel hebben en een wel wedergeboren deel. Met andere woorden: Dan ben je half gered en half verloren.

Ik zie dat je het niet begrijpt. Wat je altijd in gedachten moet houden is dat als het tegen Gods getuigenis, Zijn Woord, ingaat, dat het niet klopt.

Als je wedergeboren bent heb je niet twee delen (van bijvoorbeeld 50 procent), maar er is een hele nieuwe schepping geschapen in Christus Jezus en een hele afgelegde oude mens die met Christus is gekruist en die je als voor dood moet houden. Je gaat volgens mij helaas geheel aan al die bijbelgedeelten voorbij die ik noemde er vlak boven.
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Zonnebloem
Berichten: 268
Lid geworden op: 11 Jun 2019, 09:52

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Zonnebloem » 05 Mar 2020, 18:16

Johannes S schreef:
Zonnebloem schreef:Want als je een nieuwe mens èn een oude mens zou hebben, dan staat dat gelijk aan niet een wedergeboren deel hebben en een wel wedergeboren deel. Met andere woorden: Dan ben je half gered en half verloren.

Ik zie dat je het niet begrijpt. Wat je altijd in gedachten moet houden is dat als het tegen Gods getuigenis, Zijn Woord, ingaat, dat het niet klopt.

Als je wedergeboren bent heb je niet twee delen (van bijvoorbeeld 50 procent), maar er is een hele nieuwe schepping geschapen in Christus Jezus en een hele afgelegde oude mens die met Christus is gekruist en die je als voor dood moet houden. Je gaat volgens mij helaas geheel aan al die bijbelgedeelten voorbij die ik noemde er vlak boven.


Heb je al mijn berichten gelezen? Dat is juist wat ik probeer te zeggen!!!

Nog een keer: in Christus mag ik mezelf beschouwen als heilige. Want als ik een nieuwe mens èn een oude mens zou hebben, dan staat dat gelijk aan niet een wedergeboren deel hebben en een wel wedergeboren deel. Met andere woorden: Dan ben je half gered en half verloren. En dat is niet zo. God ziet mij aan in Zijn Zoon en heilig, rein, onbesmet. Ik mag het daar voor houden.

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 316
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Johannes S » 11 Mar 2020, 19:34

Zonnebloem schreef:
Johannes S schreef:
Zonnebloem schreef:Want als je een nieuwe mens èn een oude mens zou hebben, dan staat dat gelijk aan niet een wedergeboren deel hebben en een wel wedergeboren deel. Met andere woorden: Dan ben je half gered en half verloren.

Ik zie dat je het niet begrijpt. Wat je altijd in gedachten moet houden is dat als het tegen Gods getuigenis, Zijn Woord, ingaat, dat het niet klopt.

Als je wedergeboren bent heb je niet twee delen (van bijvoorbeeld 50 procent), maar er is een hele nieuwe schepping geschapen in Christus Jezus en een afgelegde oude mens die met Christus is gekruist en die je als voor dood moet houden. Je gaat volgens mij helaas geheel aan al die bijbelgedeelten voorbij die ik noemde er vlak boven.


Heb je al mijn berichten gelezen? Dat is juist wat ik probeer te zeggen!!!

Nog een keer: in Christus mag ik mezelf beschouwen als heilige. Want als ik een nieuwe mens èn een oude mens zou hebben, dan staat dat gelijk aan niet een wedergeboren deel hebben en een wel wedergeboren deel. Met andere woorden: Dan ben je half gered en half verloren. En dat is niet zo. God ziet mij aan in Zijn Zoon en heilig, rein, onbesmet. Ik mag het daar voor houden.


Sorry, ik volg je redenering niet goed over de twee delen. Er is het vlees (Rom.7), en de nieuwe schepping (geest) waar de Bijbel van spreekt is een geheel nieuwe schepping. (2 Kor. 5:17, Efeziers 2:10).

Johannes 3:6:
Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest.

Ik geloof dat ik zelf ook iets niet helemaal goed verwoord had in deze post, vandaar dat ik deze inmiddels aangepast heb.

Efeze 4:20-24 over de oude mens lijkt naar het verleden te wijzen, gelet ook op Romeinen 6, Kol.3:9,10 en 2 Kor. 5:17, (maarlijkt ook wel het heden aan te gaan, gezien het vervolg vanaf vers 25). In Efeze 4 gaat het over mensen die wedergeboren zijn: 30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing.

2 Kor.5:17 zegt: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Beter is het misschien om te zeggen dat de zonde in het vlees zit. Paulus zegt:Ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. Romeinen 7.
Romeinen 8:12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.
13 Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door den Geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven.
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

Galaten 5:16-18 zegt:
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.

Wat uit God geboren is zondigt niet: 1 Johannes 3:9: Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Dat wil niet zeggen dat ik geen zonde heb: 1 Johannes 1:8: Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet.
Laatst gewijzigd door Johannes S op 12 Mar 2020, 06:15, 4 keer totaal gewijzigd.
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

Valcke
Berichten: 4943
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Valcke » 11 Mar 2020, 19:55

Johannes S, je gaat opnieuw woorden weerleggen waarvan Zonnebloem zelf zegt: 'En dat is niet zo.' Zonnebloem zegt niet: 'Half gered en half verloren', dat verwerpt ze juist. Merkwaardig, deze reactie.

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 316
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: Heiligen of zondaars

Berichtdoor Johannes S » 11 Mar 2020, 20:02

Valcke, ik denk dat je niet goed leest waar ik op inga. Het is de gehele zwart gedrukte redenering waar ik op reageer. Maar laat Zonnebloem het zelf maar uitleggen, want anders wordt het er niet overzichtelijker op.
Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;


Terug naar “Theologie - Actueel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten