Eigenwillige godsdienst

Online
Gebruikersavatar
Maanenschijn
Berichten: 1523
Lid geworden op: 01 Jan 2016, 15:33

Re: Eigenwillige godsdienst

Berichtdoor Maanenschijn » 02 Nov 2019, 12:33

pierre27 schreef:Met je slotopmerking ben ik het van harte eens, zaken waar men zich binnen en buiten de Biblebelt zich verre van zou moeten houden. De eerder door jouw genoemde punten komen helaas ook buiten de Biblebelt voor, maar eigenlijk kan ik ze nog niet linken aan de genoemde prediking op de Biblebelt.


Veelal wordt er in de prediking wel gewaarschuwd, vaak meer een benoemen wat niet goed is, maar vaak ontbreekt in de prediking het waarom we iets radicaal moeten afwijzen. Er is een bepaalde 'lauwheid'. Een opmerking als "de wereld in jullie broekzak" of het benoemen van die plaatsen waar we niet moeten zijn als "de voorportalen van de hel", zijn wat mij betreft nuttig en nodig. Maar leg de kerkgangers dan ook uit waarom dit voor God niet kan bestaan. Het alleen benoemen is niet genoeg, dat gaat langs ons heen. Ik mis vaak de diepe en radicale afwijzing omdat we God daarmee onteren, dat we daarin Zijn heilige wet onteren.
Wie lege handen heeft, kan ze altijd vouwen.

Jantje
Berichten: 16185
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren - jantjevanrefoforum@gmail.com

Re: Eigenwillige godsdienst

Berichtdoor Jantje » 02 Nov 2019, 12:36

@Hollander,

De problemen zijn er. Ik ben de laatste die dat ontkent. Maar heb je er ook een oplossing voor? Dat is natuurlijk de grote hamvraag.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Eigenwillige godsdienst

Berichtdoor samanthi » 02 Nov 2019, 12:39

GGotK schreef:
samanthi schreef:
ds L Huisman: Telkens wanneer nu in de jonge gemeente het Heilig Avondmaal bediend wordt gaat daar een ernstige voorbereidingspredikatie aan vooraf, waarin een ieder opgewekt wordt zich zelf ernstig te beproeven aan de hand van de Schriftuurlijke eigenschappen van het waarachtige zaligmakende geloof. Wanneer nu jonge lidmaten na zulk een voorbereidingspredikatie ten Avondmaal komen, mogen dezen niet van de tafel des Heeren geweerd worden, ''k Ben wars van de gedachte, dat men vanzelfsprekend ten Avondmaal komt, omdat een uiterlijke belijdenis is afgelegd. De indruk die het scheef getrokkene in het gepubliceerde in „Koers" en het Reformatorisch Dagblad wekt betreur ik; ik deel die gevoelens ten enenmale niet.

Geen scheiding
In het licht van het bovenstaande heb ik willen wijzen op het feit, dat we geen scheiding mogen maken tussen de Doop en het Avondmaal; deze beide sacramenten moeten naar bevel bediend worden. Ze zijn gegeven tot versterking van het waarbij in het formulier van Avondmaal zeer nadrukkelijk tot de zelfbeproeving wordt opgeroepen, opdat niemand zonder dit zaligmakend geloof zou nemen van deze spijze, welke Christus alleen voor Zijn gelovigen verordineerd heeft.

Anderzijds mag nooit vergeten worden, dat in de aanspraak van de gemeenten zowel bij de bediening van de H. Doop als bij het H. Avondmaal de hele gemeente zo moet worden aangesproken, dat niemand met rust zal worden gelaten en een zeker recht zou worden toegekend om onbekeerd te blijven; wie zou het recht hebben om onder de bediening van het Evangelie zijn onbekeerlijkheid te verontschuldigen?

Daarom mogen wij ook op het zendingsveld niemand het recht geven om onbekeerd belijdenis te doen; of onbekeerd zich te laten dopen, of onbekeerd ten Avondmaal te gaan. Anderzijds verwerp ik met nadruk de ten onrechte gemaakte gevolgtrekking alsof ik van een ieder die belijdenis aflegt of de Doop ontvangt, of ten Avondmaal gaat, persoonlijk verzekerd ben dat deze waarachtig geloof heeft; dat oordeel laat ik aan God over.

bron: https://www.digibron.nl/search/detail/012ea34eb2e565fd481e22d3/ds-l-huisman-over-de-vierschaar-der-conscientie


Dit is de verklaring die ds Huisman uiteindelijk gaf nadat er onrust was ontstaan over zijn uitspraken en nadat hij op zijn vingers getikt was....


Ik vind dit een nare opmerking, hij zou terugkrabbelen? Ik heb twee keer een intervieuw gegeven, er stonden interpretaties in die de intervieuwer zelf bedacht had, voorbeeld: een van mijn kinderen werd opgehaald met een busje om naar school te gaan, ik zei, niemand kijkt ernaar, er worden in de straat meer kinderen opgehaald, in de tekst stond: in de stad let niemand op elkaar, dus het valt niet op dat hij opgehaald wordt, nou in onze wijk letten mensen juist wel op elkaar, dus het is uit de duim gezogen.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Gebruikersavatar
Hollander
Berichten: 2804
Lid geworden op: 26 Aug 2019, 11:54
Locatie: Afwezig

Re: Eigenwillige godsdienst

Berichtdoor Hollander » 02 Nov 2019, 12:52

Jantje schreef:@Hollander,
De problemen zijn er. Ik ben de laatste die dat ontkent. Maar heb je er ook een oplossing voor? Dat is natuurlijk de grote hamvraag.
Niet ik heb de oplossing. Ik hoop door God bewaart te worden voor de houding uit ps. 131.

De Bijbel zelf geeft de oplossing:
- 1 Johannes 1:9 "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid."
Dat is een heel andere prediking dan eenzijdig waarschuwen tegen allerlei gevaren (hoe nuttig ook), maar óók Bijbelse hoop geven op Gods goedertierenheid en óók een liefdevol nodigen tot de nodigende Zaligmaker Die met wijduitgebreide armen in de prediking voor ons staat.
- Deuteronomium 29:29 "De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet."
Dan staat de prediking niet onder de beheersing van de uitverkiezing, maar is Gods welbehagen voor Gods volk tot troost, vreugde, intense verwondering en ootmoedige dankbaarheid.
Dit account wordt niet meer gebruikt.

Gebruikersavatar
pierre27
Berichten: 3251
Lid geworden op: 10 Sep 2005, 12:00
Locatie: Eemvallei

Re: Eigenwillige godsdienst

Berichtdoor pierre27 » 02 Nov 2019, 13:04

Maanenschijn schreef:
pierre27 schreef:Met je slotopmerking ben ik het van harte eens, zaken waar men zich binnen en buiten de Biblebelt zich verre van zou moeten houden. De eerder door jouw genoemde punten komen helaas ook buiten de Biblebelt voor, maar eigenlijk kan ik ze nog niet linken aan de genoemde prediking op de Biblebelt.


Veelal wordt er in de prediking wel gewaarschuwd, vaak meer een benoemen wat niet goed is, maar vaak ontbreekt in de prediking het waarom we iets radicaal moeten afwijzen. Er is een bepaalde 'lauwheid'. Een opmerking als "de wereld in jullie broekzak" of het benoemen van die plaatsen waar we niet moeten zijn als "de voorportalen van de hel", zijn wat mij betreft nuttig en nodig. Maar leg de kerkgangers dan ook uit waarom dit voor God niet kan bestaan. Het alleen benoemen is niet genoeg, dat gaat langs ons heen. Ik mis vaak de diepe en radicale afwijzing omdat we God daarmee onteren, dat we daarin Zijn heilige wet onteren.


Gelukkig hoor ik links en rechts om me heen zowel de waarschuwing als ook de reden waarom we iets radicaal moeten afwijzen. Juist van die mannen die zo vaak onder vuur liggen op RF. En mijn oude vriend Klaassen reken ik daar ook zeker onder. Ik hoef alleen maar de discussie rond de Nashville-verklaring te lezen.
Zalig is de mens, welken de Heere de zonden niet toerekent.

Amstelodamense
Berichten: 769
Lid geworden op: 11 Jul 2019, 14:26

Re: Eigenwillige godsdienst

Berichtdoor Amstelodamense » 02 Nov 2019, 13:04

Hollander schreef:
Jeremiah schreef:Dit is geen gematigde predikant, dit is een predikant die een radicaal andere koers vaart dan wat er in de GG gewoon is. Ik vind dat moeilijk. Bijvoorbeeld omdat hij iedereen uit de gemeente aan het avondmaal roept, dat lijkt mij niet juist. Het avondmaal is alleen voor Gods kinderen.
Ik verlang steeds meer terug naar tijden van prediking zoals ds. Huisman dat mocht doen. Gelukkig klinkt die zaligmakende boodschap nog steeds. Maar helaas is juist de radicaliteit tegen lijdelijkheid, die @Bezorgd terecht noemt, soms ver weg. O.a. het gemis van deze radicaliteit resulteert in vreselijke uitwassen in de Biblebelt waar leer en leven totaal met elkaar in strijd zijn.


Helemaal eens. Als preken verwordt tot het spreken in de aanvoegende wijs, dan gaat er geen kracht van uit. Ds Huisman deed dat geheel anders, tot grote zegen geweest voor velen.

Amstelodamense
Berichten: 769
Lid geworden op: 11 Jul 2019, 14:26

Re: Eigenwillige godsdienst

Berichtdoor Amstelodamense » 02 Nov 2019, 13:08

-DIA- schreef:Ik heb een prangende vraag. Waar ben ik terecht gekomen?
Hoe komt het dat iedereen struikelt over wat ik hier zeg?
Dwaal ik? Ben ik iedereen in een vijand verkeerd? En dit duurt nu al zolang als ik op dit forum meedoe. Wat is dit? Hoe kan dat?
Of wordt de oude leer niet verstaan en/of geaccepteerd?
Ik ben compleet in verwarring.
Vragen, vragen, vragen, en niet weten wat ik verkeerd zeg.
En blijkbaar doe ik dat wel.
De grote dwalers mogen dan van het forum verwijderd worden.
Ik denk dat het nu juist veel meer gaat over de puntjes op de i.
Dan kon het voor hen die niet anders kunnen dan de oude leer vasthouden wel eens erg moeilijk worden.
Ik ben er bang voor.
Dit vindt ik eigenlijk veel gevaarlijker dan de mensen die met grof geweld tegen het Woord ingaan.


Ga er maar vanuit dat we allemaal op een of ander punt dwalen. Wie is er immers die God volledig kan doorgronden?

Ik niet, jij niet en hiermee geen enkel schepsel. Als je je dat realiseert, word je wellicht ook gematigder in je opvattingen?

Amstelodamense
Berichten: 769
Lid geworden op: 11 Jul 2019, 14:26

Re: Eigenwillige godsdienst

Berichtdoor Amstelodamense » 02 Nov 2019, 13:08

-DIA- schreef:
Jeremiah schreef:
Jantje schreef:@DDD,

Speciaal op jouw verzoek:
Matthéüs 11: 16-22: En zie, er kwam een tot Hem en zeide tot Hem: Goede Meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Eén, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Hij zeide tot Hem: Welke? En Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doden; gij zult geen overspel doen; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; eer uw vader en moeder; en: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. De jongeling zeide tot Hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af; wat ontbreekt mij nog? Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg; want hij had vele goederen.

En, lees ook deze preek eens, van wijlen ds. L. Huisman. Misschien neem je het van een gematigdere predikant wél aan: http://www.dshuisman.nl/PDF/Heidelb_Catech/ZONDAG35.pdf.


Dit is geen gematigde predikant, dit is een predikant die een radicaal andere koers vaart dan wat er in de GG gewoon is. Ik vind dat moeilijk. Bijvoorbeeld omdat hij iedereen uit de gemeente aan het avondmaal roept, dat lijkt mij niet juist. Het avondmaal is alleen voor Gods kinderen.


Hier... werd voor het eerst een scheiding in de Gereformeerde Gemeenten gevoeld. Deze predikant en een andere predikant die toen veel invloed in de gemeenten had. en later afgezet is, brachten een meer populaire en misschien beter gezegd, andere leer dan we gewend waren. Desondanks hadden deze beide predikanten veel aanhangers.


Andere leer of dezelfde leer in een ander jasje?

GGotK
Berichten: 1542
Lid geworden op: 28 Mar 2018, 22:41

Re: Eigenwillige godsdienst

Berichtdoor GGotK » 02 Nov 2019, 13:14

samanthi schreef:
GGotK schreef:
samanthi schreef:
ds L Huisman: Telkens wanneer nu in de jonge gemeente het Heilig Avondmaal bediend wordt gaat daar een ernstige voorbereidingspredikatie aan vooraf, waarin een ieder opgewekt wordt zich zelf ernstig te beproeven aan de hand van de Schriftuurlijke eigenschappen van het waarachtige zaligmakende geloof. Wanneer nu jonge lidmaten na zulk een voorbereidingspredikatie ten Avondmaal komen, mogen dezen niet van de tafel des Heeren geweerd worden, ''k Ben wars van de gedachte, dat men vanzelfsprekend ten Avondmaal komt, omdat een uiterlijke belijdenis is afgelegd. De indruk die het scheef getrokkene in het gepubliceerde in „Koers" en het Reformatorisch Dagblad wekt betreur ik; ik deel die gevoelens ten enenmale niet.

Geen scheiding
In het licht van het bovenstaande heb ik willen wijzen op het feit, dat we geen scheiding mogen maken tussen de Doop en het Avondmaal; deze beide sacramenten moeten naar bevel bediend worden. Ze zijn gegeven tot versterking van het waarbij in het formulier van Avondmaal zeer nadrukkelijk tot de zelfbeproeving wordt opgeroepen, opdat niemand zonder dit zaligmakend geloof zou nemen van deze spijze, welke Christus alleen voor Zijn gelovigen verordineerd heeft.

Anderzijds mag nooit vergeten worden, dat in de aanspraak van de gemeenten zowel bij de bediening van de H. Doop als bij het H. Avondmaal de hele gemeente zo moet worden aangesproken, dat niemand met rust zal worden gelaten en een zeker recht zou worden toegekend om onbekeerd te blijven; wie zou het recht hebben om onder de bediening van het Evangelie zijn onbekeerlijkheid te verontschuldigen?

Daarom mogen wij ook op het zendingsveld niemand het recht geven om onbekeerd belijdenis te doen; of onbekeerd zich te laten dopen, of onbekeerd ten Avondmaal te gaan. Anderzijds verwerp ik met nadruk de ten onrechte gemaakte gevolgtrekking alsof ik van een ieder die belijdenis aflegt of de Doop ontvangt, of ten Avondmaal gaat, persoonlijk verzekerd ben dat deze waarachtig geloof heeft; dat oordeel laat ik aan God over.

bron: https://www.digibron.nl/search/detail/012ea34eb2e565fd481e22d3/ds-l-huisman-over-de-vierschaar-der-conscientie


Dit is de verklaring die ds Huisman uiteindelijk gaf nadat er onrust was ontstaan over zijn uitspraken en nadat hij op zijn vingers getikt was....


Ik vind dit een nare opmerking, hij zou terugkrabbelen? Ik heb twee keer een intervieuw gegeven, er stonden interpretaties in die de intervieuwer zelf bedacht had, voorbeeld: een van mijn kinderen werd opgehaald met een busje om naar school te gaan, ik zei, niemand kijkt ernaar, er worden in de straat meer kinderen opgehaald, in de tekst stond: in de stad let niemand op elkaar, dus het valt niet op dat hij opgehaald wordt, nou in onze wijk letten mensen juist wel op elkaar, dus het is uit de duim gezogen.

Ik geef alleen de feiten weer:

In onze editie van zaterdag 17 april jl. publiceerden wij in de rubriek „Uit dekerkelijke pers" delen van een vraaggesprek dat de Veenendaalse publicist en interviewer Rik Valkenburg had met ds. L. Huisman, zendingspredikant van deGeref. Gemeenten en als zodanig werkzaam onder de Tswana's in Zuid-Afrika.Dit interview was gepubliceerd in „Koers" van 15 april. Diverse uitspraken van ds. Huisman deden in en buiten zijn kerkelijke kring nogal wat stof opwaaien

Volgens de predikant, die met verlof in Vlaardingen verblijft, wekt het door Valkenburg gepubliceerde uittreksel uit een zeer lang gesprek echter een aantal verkeerde indrukken. In overleg met voorzitter en secretaris van de zendingsdeputaten der Geref. Gemeente drs. A. Vergunst te Veen en ds. H. Rijksen te Zoetermeer, zond de zendingspredikant ons het volgende schrijven n.a.v. de publicatie in „Koers".

GGotK
Berichten: 1542
Lid geworden op: 28 Mar 2018, 22:41

Re: Eigenwillige godsdienst

Berichtdoor GGotK » 02 Nov 2019, 13:27

Amstelodamense schreef:
-DIA- schreef:
Hier... werd voor het eerst een scheiding in de Gereformeerde Gemeenten gevoeld. Deze predikant en een andere predikant die toen veel invloed in de gemeenten had. en later afgezet is, brachten een meer populaire en misschien beter gezegd, andere leer dan we gewend waren. Desondanks hadden deze beide predikanten veel aanhangers.


Andere leer of dezelfde leer in een ander jasje?

De prediking van ds Huisman staat op het gebied van het aanbod van genade veel dichterbij de Erskines o.a. dan de gemiddelde prediking in de GG door de jaren heen. Zaken als verkiezing, bevinding, separatie etc, die zo kenmerkend zijn in de prediking binnen de GG van oudsher, zijn bijna niet meer terug te vinden in de prediking van ds Huisman en een aantal hedendaagse predikanten binnen de GG. Dit levert zodoende een zodanige vervreemding op, die zo ver gaat dat wij elkaar niet meer verstaan.
Laatst gewijzigd door GGotK op 02 Nov 2019, 13:44, 1 keer totaal gewijzigd.

Jantje
Berichten: 16185
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren - jantjevanrefoforum@gmail.com

Re: Eigenwillige godsdienst

Berichtdoor Jantje » 02 Nov 2019, 13:31

Hollander schreef:
Jantje schreef:@Hollander,
De problemen zijn er. Ik ben de laatste die dat ontkent. Maar heb je er ook een oplossing voor? Dat is natuurlijk de grote hamvraag.
Niet ik heb de oplossing. Ik hoop door God bewaart te worden voor de houding uit ps. 131.

De Bijbel zelf geeft de oplossing:
- 1 Johannes 1:9 "Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid."
Dat is een heel andere prediking dan eenzijdig waarschuwen tegen allerlei gevaren (hoe nuttig ook), maar óók Bijbelse hoop geven op Gods goedertierenheid en óók een liefdevol nodigen tot de nodigende Zaligmaker Die met wijduitgebreide armen in de prediking voor ons staat.
- Deuteronomium 29:29 "De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet."
Dan staat de prediking niet onder de beheersing van de uitverkiezing, maar is Gods welbehagen voor Gods volk tot troost, vreugde, intense verwondering en ootmoedige dankbaarheid.
En jij beweert dat deze prediking op de Biblebelt niet meer wordt geleerd en gehoord? Wat arm.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Gebruikersavatar
Hollander
Berichten: 2804
Lid geworden op: 26 Aug 2019, 11:54
Locatie: Afwezig

Re: Eigenwillige godsdienst

Berichtdoor Hollander » 02 Nov 2019, 14:16

Jantje schreef:En jij beweert dat deze prediking op de Biblebelt niet meer wordt geleerd en gehoord? Wat arm.
Waar beweer ik dat?
Dit account wordt niet meer gebruikt.

Jantje
Berichten: 16185
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren - jantjevanrefoforum@gmail.com

Re: Eigenwillige godsdienst

Berichtdoor Jantje » 02 Nov 2019, 14:56

Hollander schreef:(...).Dat is een heel andere prediking dan eenzijdig waarschuwen tegen allerlei gevaren (...)
Hollander schreef:(...) Dan staat de prediking niet onder de beheersing van de uitverkiezing. (...)


Overigens heb ik sterk de indruk dat je je hier enkel hebt aangemeld om kritiek te leveren op de Gereformeerde Gemeenten.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Gebruikersavatar
Hollander
Berichten: 2804
Lid geworden op: 26 Aug 2019, 11:54
Locatie: Afwezig

Re: Eigenwillige godsdienst

Berichtdoor Hollander » 02 Nov 2019, 15:43

Jantje schreef:
Hollander schreef:(...).Dat is een heel andere prediking dan eenzijdig waarschuwen tegen allerlei gevaren (...)
Hollander schreef:(...) Dan staat de prediking niet onder de beheersing van de uitverkiezing. (...)

Dat klopt, dat zijn quotes van mij. Wat hebben die te maken met: "En jij beweert dat deze prediking op de Biblebelt niet meer wordt geleerd en gehoord? Wat arm."?
Ik ben zelf lid van een kerk op de Biblebelt waar beide punten nagenoeg niet van toepassing zijn. Allicht zijn daar weer heel andere punten te noemen.

Overigens heb ik sterk de indruk dat je je hier enkel hebt aangemeld om kritiek te leveren op de Gereformeerde Gemeenten.

Nou, voor die laatste sterke indruk ben ik benieuwd naar je gronden. Want ik noem zelfs niet eens de GG. Het is nog net geen onheuse bejegening, maar vraagt toch wel om nadere duiding.
Ik heb eerlijk gezegd meer de indruk dat je deze laatste opmerking maakt, omdat je niet weet van welk kerkverband/-genootschap ik lid ben, dan dat het op empirische waarneembare feiten gebaseerd is.
Dit account wordt niet meer gebruikt.

Zeeuw
Berichten: 6290
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: Eigenwillige godsdienst

Berichtdoor Zeeuw » 02 Nov 2019, 15:55

Ach, sterk de indruk is wel minder heftig dan 1000% de indruk gelukkig :D


Terug naar “Theologie - Actueel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten