Buigen onder het recht (uit: Verontrustende berichten)

Valcke
Berichten: 4991
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Buigen onder het recht (uit: Verontrustende berichten)

Berichtdoor Valcke » 22 Feb 2019, 16:01

liz boer schreef:
Valcke schreef:Ook Saulus werd vernederd, weliswaar niet vóór dat de Heere Zich aan hem openbaarde (tenminste daarover lezen wij niets), maar wel tóén de Heere Zich openbaarde op de weg: 'Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Het is u hard tegen de prikkels de verzenen te slaan.' (Hand. 26:14). En vervolgens ook in de drie dagen daarna, al meen ik dat Saulus toen reeds (voorafgaande aan de drie dagen) waarlijk geloofd had. Overigens is bij Saulus sprake van een buitengewone bekering.

De moordenaar aan het kruis werd ook vernederd zoals wij duidelijk kunnen lezen uit zijn aanspraak tot de andere moordenaar.

Wat de omstandigheden van de tollenaar Levi geweest zijn: daar weten wij niets van. Zacheüs wilde reeds Christus zien, zekere werkzaamheden (n.b. geen gelóófswerkzaamheden) heeft ook hij vooraf gehad. Dit is Gods gewone weg, wat we niet alleen uit de Schrift weten, maar ook uit de ervaring van Zijn kinderen. Ik zal niet zeggen dat de Heere dit voorafgaande werk van vernedering ook niet geheel kan overslaan, wij hebben dat niet te bepalen, maar dat is wel buitengewoon; bovendien zal die vernedering niet ontbreken zodra een mens het geloof geschonken is.

Liz, volgens mij heb ik zeer duidelijk gesteld dat de vernedering niet als een voorwaarde vooraf geleerd mag worden. Allen die onder het Evangelie verkeren worden tot Christus genodigd. Maar tegelijk mogen we zeggen dat het Gods gewone weg is de mens eerst zijn ellende en nood te laten voelen, vóórdat hij waarlijk gelooft en tot Christus komt.

Ik had dat gelezen, het komt over dat een bekering als Lydia of Timotheus extraordinaire bekeringen zijn en dat de bekeringen met eerst zondekennis en verschrikkingen de meest gewone weg zijn, heb ik dit goed?


Ik schreef dat het Gods gewone weg is dat Hij de mensen eerst hun zonden, ellende en nood laat zien. Dat kan met veel, maar ook met weinig verschrikkingen gepaard gaan. Ik geloof dus inderdaad dat zondekennis vooraf de gewone weg is.

En verder moet je oppassen om uit de Schrift dingen te halen die er niet staan. Wat weet jij over de bekering van Timotheüs? Heeft hij in het geheel geen kennis gehad van zijn zonde en verloren staat voordat Christus hem bekend werd? Idem Lydia? Predikte Paulus dan geen wet én Evangelie beide, preekte Paulus tot Lydia alleen het Evangelie en tot de stokbewaarder ook de wet? Pas toch op met zulke stereotypen.

Valcke
Berichten: 4991
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Buigen onder het recht (uit: Verontrustende berichten)

Berichtdoor Valcke » 22 Feb 2019, 16:05

Lilian1975 schreef:Ik had nog wat aan mijn post toegevoegd. En ja . Voor de bekering was daar het gevoelen van zonde en nood. Maar de nood was nog niet groot genoeg. Want ik verzette mij. Al was ik ervan overtuigt op dat moment van niet. Ik verzette mij. Wilde mijn straf erkennen. Zag niet het nut dat ik nog leefde. Want ik was verloren en stond de zaligheid van mijn kinderen toch in de weg...Het was nog mijn nood en niet de totale vernedering waarin alle verzet gebroken was.

O.k. dank je wel dat je dit schrijven wilde. Volgens mij zijn wij het dan toch eens!? Nogmaals: ik schreef óók dat er géén geloofswerkzaamheden waren bij Zacheüs en dat we ook niet spreken kunnen van een ware en zaligmakende vernedering vóórdat ons geloof geschonken is.

Maar tegelijk twistte Zijn Geest wel met hen en met ons vóórdat wij waarlijk tot Christus gekomen waren.

Daar wil ik toch ook nog aan toevoegen (wat iemand geleerd heeft), dat sprake is van een 'drijving én van een trekking'. Bij de een zal de drijving en tegenstand meer ondervonden worden, bij de ander kan het liefelijker toegaan als een trekking. Ik geloof niet dat we hierin de Heere bepalen kunnen.
Laatst gewijzigd door Valcke op 22 Feb 2019, 16:11, 2 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 4435
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: Buigen onder het recht (uit: Verontrustende berichten)

Berichtdoor Posthoorn » 22 Feb 2019, 16:06

Hosea 5:15-6:3 Ik zal heengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelven schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken.
Komt en laat ons wederkeren tot den HEERE, want Hij heeft verscheurd en Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen en Hij zal ons verbinden.
Hij zal ons na twee dagen levend maken; op den derden dag zal Hij ons doen verrijzen, en wij zullen voor Zijn aangezicht leven.
Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om den HEERE te kennen; Zijn uitgang is bereid als de dageraad; en Hij zal tot ons komen als een regen, als de spade regen en vroege regen des lands.

Gebruikersavatar
liz boer
Berichten: 2989
Lid geworden op: 18 Jun 2018, 15:31

Re: Buigen onder het recht (uit: Verontrustende berichten)

Berichtdoor liz boer » 22 Feb 2019, 16:10

Valcke schreef"Ik schreef dat het Gods gewone weg is dat Hij de mensen eerst hun zonden, ellende en nood laat zien. Dat kan met veel, maar ook met weinig verschrikkingen gepaard gaan. Ik geloof dus inderdaad dat zondekennis vooraf de gewone weg is.4. Het vierde dat aan te merken is, is de wijze van wedergeboorte, welke zeer
verscheiden is;
(a) Sommigen worden schielijk, in een korte tijd overgebracht, als in één ogenblik,
gelijk Zachéus en de moordenaar; velen op de Pinksterdag, de stokbewaarder.
Anderen langzamer.
(b) Sommigen worden overgebracht door en met grote verschrikkingen en
ontsteltenissen der wet, des doods en der verdoemenis, zoals op de Pinksterdag, en de stokbewaarder, Hand. 16:27.
(c) Sommigen op een zeer Evangelische wijze. De zaligheden en de volheid van de
Middelaar Jezus Christus overstelpen de ziel, en de zoetheid van de Evangelische
goederen vervullen zó hun ziel, dat ze geen tijd hebben, aan hun zonden met
verschrikking te denken. Maar zij worden als verslonden door het Evangelie, en zij
ontvangen Jezus met blijdschap als Zachéus, Lukas 19:3, 10.
(d) Sommigen brengt de Heere over in vele bedaardheid, door het gezicht van de
waarheden; in bedaardheid zien ze hun zonden en ellendige staat buiten Christus,
en de zaligheden der bondgenoten, alsmede de waarheid van de aanbieding van
Christus door het Evangelie aan hen. In dit beschouwen der waarheden worden ze
allengskens (langzamerhand) en buiten hun weten veranderd, en worden der
waarheid gehoorzaam, en door de kennis van de waarheid worden ze gelovig, en
hun hart wordt gereinigd, 1 Petrus 1:22. Zij hebben niet veel smartelijke droefheid,
ook geen verrukkende blijdschap, maar een genoegen in, en zoete goedkeuring van de waarheden, zo ten opzichte van hun ellende, als zaligheid in Christus, en hun aanneming van, en verlaten op Christus. Dit zijn doorgaans de bestendigste en
vaste Christenen.
(e) Sommigen worden bekeerd allengskens, met vele verwisselingen van droefheid,
blijdschap, geloof, ongeloof, strijden, overwinningen, vallen, opstaan; en dit is de
gewone weg, dien God doorgaans houdt in de bekering van de meesten. Als ik zeg, allengskens, dan bedoel ik de bekering in 't brede, met al haar omtrek, van de eerste overtuiging, tot de bewustheid dat men Christus aanneemt. Want anders is het een zekere zaak, dat de bekering in één ogenblik geschiedt, in één moment
wordt de ziel van dood levend; tussen dood en levend zijn is geen tijd. Omdat deze
wijze van bekering de gewoonste is, zo zullen wij ze in haar begin, voortgang en einde wat breder openleggen, opdat een ieder zich daarin zou kunnen spiegelen.

Maar dat zeggen wij vooraf, dat niemand bekommerd moet zijn over de wijze van
bekering, omdat hij niet is overgebracht op deze of gene wijze, die men zichzelf
voorschrijft, of op welke anderen bekeerd zijn.

tot zover a Brakel, ik kan me hier in vinden.
Zo God voor ons is, wie kan tegen ons zijn?

Valcke
Berichten: 4991
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Buigen onder het recht (uit: Verontrustende berichten)

Berichtdoor Valcke » 22 Feb 2019, 16:17

liz boer schreef:tot zover a Brakel, ik kan me hier in vinden.

Ik ook, evenals ik mij ook kan vinden in hoe bv. William Guthry een en ander beschrijft, en anderen.
Ik hoop dat je ziet dat Brakel ook spreekt van 'eerste overtuiging' wanneer hij spreekt van Gods gewone weg.
Laatst gewijzigd door Valcke op 22 Feb 2019, 16:18, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
liz boer
Berichten: 2989
Lid geworden op: 18 Jun 2018, 15:31

Re: Buigen onder het recht (uit: Verontrustende berichten)

Berichtdoor liz boer » 22 Feb 2019, 16:18

Valcke schreef:
liz boer schreef:tot zover a Brakel, ik kan me hier in vinden.

Ik ook, evenals ik mij ook kan vinden in hoe bv. William Guthry een en ander beschrijft, en anderen.
Ik hoop dat je ziet dat Brakel ook spreekt van 'eerste overtuiging' wanneer hij spreekt van Gods gewone weg.

Valcke schreef:Daar wil ik toch ook nog aan toevoegen (wat iemand geleerd heeft), dat sprake is van een 'drijving én van een trekking'. Bij de een zal de drijving en tegenstand meer ondervonden worden, bij de ander kan het liefelijker toegaan als een trekking. Ik geloof niet dat we hierin de Heere bepalen kunnen.


Ik denk dat we het toch eens zijn geworden.
Zo God voor ons is, wie kan tegen ons zijn?

Arie Flipse
Verbannen
Berichten: 96
Lid geworden op: 16 Feb 2019, 21:20

Re: Buigen onder het recht (uit: Verontrustende berichten)

Berichtdoor Arie Flipse » 22 Feb 2019, 16:19

eilander schreef:@Liz, ik geloof 100% in je goede bedoelingen, namelijk om de uitvluchten die mensen hebben of zoeken om naar de Heere Jezus te vluchten, weg te nemen.
Toch vind ik het heel jammer dat we nu juist in een aantal postings elkaar proberen te vinden (ik bedoel de postings van @GJdeBruijn en @Valcke), dat je toch gewoon doorgaat met de eerdere discussie.
Zo zou ik heel benieuwd zijn of DIA en Flipse zich daar ook in kunnen vinden.


Flipse kan zich er zeker in vinden. Natuurlijk zal de één wat meer nuances bij sommige dingen willen plaatsen dan de ander maar de kern is zeker instemmingswaardig!
Wat fijn om broeders in het geloof te zijn.

Valcke
Berichten: 4991
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Buigen onder het recht (uit: Verontrustende berichten)

Berichtdoor Valcke » 22 Feb 2019, 16:20

liz boer schreef:
Valcke schreef:
liz boer schreef:tot zover a Brakel, ik kan me hier in vinden.

Ik ook, evenals ik mij ook kan vinden in hoe bv. William Guthry een en ander beschrijft, en anderen.
Ik hoop dat je ziet dat Brakel ook spreekt van 'eerste overtuiging' wanneer hij spreekt van Gods gewone weg.

Valcke schreef:Daar wil ik toch ook nog aan toevoegen (wat iemand geleerd heeft), dat sprake is van een 'drijving én van een trekking'. Bij de een zal de drijving en tegenstand meer ondervonden worden, bij de ander kan het liefelijker toegaan als een trekking. Ik geloof niet dat we hierin de Heere bepalen kunnen.


Ik denk dat we het toch eens zijn geworden.


Ja, dat hoop ik. Maar om het duidelijk te stellen: het volgende heb ik toch echt niet laten vallen:
Ik schreef dat het Gods gewone weg is dat Hij de mensen eerst hun zonden, ellende en nood laat zien. Dat kan met veel, maar ook met weinig verschrikkingen gepaard gaan. Ik geloof dus inderdaad dat zondekennis vooraf de gewone weg is.

Gebruikersavatar
liz boer
Berichten: 2989
Lid geworden op: 18 Jun 2018, 15:31

Re: Buigen onder het recht (uit: Verontrustende berichten)

Berichtdoor liz boer » 22 Feb 2019, 16:23

Valcke schreef:
liz boer schreef:
Valcke schreef:
liz boer schreef:tot zover a Brakel, ik kan me hier in vinden.

Ik ook, evenals ik mij ook kan vinden in hoe bv. William Guthry een en ander beschrijft, en anderen.
Ik hoop dat je ziet dat Brakel ook spreekt van 'eerste overtuiging' wanneer hij spreekt van Gods gewone weg.

Valcke schreef:Daar wil ik toch ook nog aan toevoegen (wat iemand geleerd heeft), dat sprake is van een 'drijving én van een trekking'. Bij de een zal de drijving en tegenstand meer ondervonden worden, bij de ander kan het liefelijker toegaan als een trekking. Ik geloof niet dat we hierin de Heere bepalen kunnen.


Ik denk dat we het toch eens zijn geworden.


Ja, dat hoop ik. Maar om het duidelijk te stellen: het volgende heb ik toch echt niet laten vallen:
Ik schreef dat het Gods gewone weg is dat Hij de mensen eerst hun zonden, ellende en nood laat zien. Dat kan met veel, maar ook met weinig verschrikkingen gepaard gaan. Ik geloof dus inderdaad dat zondekennis vooraf de gewone weg is.


Dat zou kunnen, maar omdat veel mensen die ik ken niet weten wat dat inhoud en denken dat zij over de grond moeten kruipen van ellende, zou ik dit nooit tegen zo iemand zeggen, om deze kleine niet te ergeren, tot struikelblok zijn.
Zo God voor ons is, wie kan tegen ons zijn?

Valcke
Berichten: 4991
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Buigen onder het recht (uit: Verontrustende berichten)

Berichtdoor Valcke » 22 Feb 2019, 16:38

liz boer schreef:...kleine...

Wat je daarmee bedoelt, weet ik dan weer niet. Maar goed, ik heb genoeg gezegd.

De volstrekte eis en zuiverheid van Gods wet moet geleerd worden én het Evangelie.
En als het om de zelfbeproeving gaat: de drie stukken van het avondmaalsformulier.
Met minder kunnen we het niet doen.

Gebruikersavatar
liz boer
Berichten: 2989
Lid geworden op: 18 Jun 2018, 15:31

Re: Buigen onder het recht (uit: Verontrustende berichten)

Berichtdoor liz boer » 22 Feb 2019, 17:08

Valcke schreef:
liz boer schreef:...kleine...

Wat je daarmee bedoelt, weet ik dan weer niet. Maar goed, ik heb genoeg gezegd.

De volstrekte eis en zuiverheid van Gods wet moet geleerd worden én het Evangelie.
En als het om de zelfbeproeving gaat: de drie stukken van het avondmaalsformulier.
Met minder kunnen we het niet doen.

Kleine in de genade of baby's.
Zo God voor ons is, wie kan tegen ons zijn?

Gebruikersavatar
liz boer
Berichten: 2989
Lid geworden op: 18 Jun 2018, 15:31

Re: Buigen onder het recht (uit: Verontrustende berichten)

Berichtdoor liz boer » 22 Feb 2019, 17:09

Valcke schreef:
liz boer schreef:...kleine...

Wat je daarmee bedoelt, weet ik dan weer niet. Maar goed, ik heb genoeg gezegd.

De volstrekte eis en zuiverheid van Gods wet moet geleerd worden én het Evangelie.
En als het om de zelfbeproeving gaat: de drie stukken van het avondmaalsformulier.
Met minder kunnen we het niet doen.

Moet? Vervloekt is een iegelijk die niet doet wat in de wet staat dat staat er, wie kan bestaan?
Zo God voor ons is, wie kan tegen ons zijn?

GJdeBruijn
Berichten: 2198
Lid geworden op: 09 Mar 2010, 14:37

Re: Buigen onder het recht (uit: Verontrustende berichten)

Berichtdoor GJdeBruijn » 22 Feb 2019, 17:11

liz boer schreef:Moet? Vervloekt is een iegelijk die niet doet wat in de wet staat dat staat er, wie kan bestaan?
En toch zijn alle 3 stukken nodig te kennen om getroost te kunnen leven en sterven.

Gebruikersavatar
liz boer
Berichten: 2989
Lid geworden op: 18 Jun 2018, 15:31

Re: Buigen onder het recht (uit: Verontrustende berichten)

Berichtdoor liz boer » 22 Feb 2019, 17:12

GJdeBruijn schreef:
liz boer schreef:Moet? Vervloekt is een iegelijk die niet doet wat in de wet staat dat staat er, wie kan bestaan?
En toch zijn alle 3 stukken nodig te kennen om getroost te kunnen leven en sterven.

Ja dat is duidelijk, ik heb nooit het tegendeel beweerd.
Zo God voor ons is, wie kan tegen ons zijn?

Gebruikersavatar
Ad Anker
Moderator
Berichten: 7045
Lid geworden op: 28 Feb 2012, 12:11

Re: Buigen onder het recht (uit: Verontrustende berichten)

Berichtdoor Ad Anker » 22 Feb 2019, 17:21

liz boer schreef:
Ad Anker schreef:Lees de kanttekeningen er eens bij.


Christus nodigt alle verslagenen van hart tot de genieting Zijner weldaden, vs. 1.

(...)

Nodiging tot het heil
1 O1 a2alle gij dorstigen,
2 Gij allen die naar de gerechtigheid zeer verlangt, gevoelende uw zonden en ellenden, Ps. 42:3. Matth. 5:6. Joh. 7:37.

Ja en dan?

Ik heb het even geselecteerd waar ik op doel.


Terug naar “Theologie - Actueel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast