Wraakpsalmen en bidden om de dood van Vladimir Poetin

DDD
Berichten: 24397
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Wraakpsalmen en bidden om de dood van Vladimir Poetin

Berichtdoor DDD » 30 Sep 2022, 20:21

Ik vind dat echt een onjuiste manier van kijken naar genadetijd. Het is geen loterij.

Als je bidt: verlos ons van de boze, dan bid je net zo goed om de dood van Poetin. Bovendien ontneemt hij tienduizenden mensen bewust het leven.

-DIA-
Berichten: 30240
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Wraakpsalmen en bidden om de dood van Vladimir Poetin

Berichtdoor -DIA- » 30 Sep 2022, 22:12

DDD schreef:Ik vind dat echt een onjuiste manier van kijken naar genadetijd. Het is geen loterij.

Als je bidt: verlos ons van de boze, dan bid je net zo goed om de dood van Poetin. Bovendien ontneemt hij tienduizenden mensen bewust het leven.

Dat lijkt me niet. Daar dan bidt je niet om van de boze in jezelf, maar om verlost te worden van het boze buiten je. Dat is de bedoeling niet van "verlos ons van de boze", zo komt het me tenminste voor. Het gebed lijkt me meer te zijn: verlos ons van de boze, de duivel en de overste van deze wereld die niet ophoudt om mij en de Gods volk aan te vallen.
© -|||-

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1636
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Locatie: atymolenaar@gmail.com
Contact:

Re: Wraakpsalmen en bidden om de dood van Vladimir Poetin

Berichtdoor Arja » 01 Okt 2022, 21:12

-DIA- schreef:
DDD schreef:Ik vind dat echt een onjuiste manier van kijken naar genadetijd. Het is geen loterij.

Als je bidt: verlos ons van de boze, dan bid je net zo goed om de dood van Poetin. Bovendien ontneemt hij tienduizenden mensen bewust het leven.

Dat lijkt me niet. Daar dan bidt je niet om van de boze in jezelf, maar om verlost te worden van het boze buiten je. Dat is de bedoeling niet van "verlos ons van de boze", zo komt het me tenminste voor. Het gebed lijkt me meer te zijn: verlos ons van de boze, de duivel en de overste van deze wereld die niet ophoudt om mij en de Gods volk aan te vallen.


Open Doors geeft 3 goede tips als het gaat om leiders die de christenen vervolgen. Misschien kunnen we dat ook toepassen op Poetin en zijn ideologie.

1. Bid eerst voor je eigen hart
2. Bid voor de kring van mensen rond deze leiders
3. Bid tot slot voor de dictators en leiders die vervolgen

Ik vind het echt een goed artikel maar het is te lang om snel te vertalen.
https://www.opendoorsusa.org/christian- ... persecute/

I still pray, daily and earnestly, for Putin’s repentance. I pray that Russian soldiers would lay down their arms and defy their leaders. But this is the moment to take up imprecatory prayers as well. This is a moment when I’m trusting in God’s mercy but also in his righteous, loving, and protective rage. Tish H. Warren

DDD
Berichten: 24397
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Wraakpsalmen en bidden om de dood van Vladimir Poetin

Berichtdoor DDD » 01 Okt 2022, 22:30

Wel. Ik vind Tish Warren een prima gids. Maar zij bidt uit haar Anglicaanse parochie. De mensen in Oekraïne hebben een ander perspectief. Zij zullen zich meer herkennen in een wraakpsalm.

Gebruikersavatar
Marck
Berichten: 1023
Lid geworden op: 02 Mar 2019, 11:26

Re: Wraakpsalmen en bidden om de dood van Vladimir Poetin

Berichtdoor Marck » 03 Okt 2022, 09:34

In de artikelen n.a.v. het overlijden van Anne van der Bijl las ik ook dat hij veel bad voor Osama Bin Laden. Ook dat hij verdriet had toen deze was gedood.

Gebruikersavatar
Delftenaar
Berichten: 1275
Lid geworden op: 07 Jul 2017, 21:20

Re: Wraakpsalmen en bidden om de dood van Vladimir Poetin

Berichtdoor Delftenaar » 03 Okt 2022, 16:24

Zolang een mens leeft is er genadetijd. Zelfs voor "monsters'.

Misschien wordt er in de kerk te weinig gebeden voor het zieleheil van iemand als Poetin.
Toen dat in mijn eigen gemeente een keer wel gebeurde raakte het me wel. Ook die man heeft, ondanks zijn uitstraling van een blok ijs, een ziel voor de eeuwigheid.

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 8008
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Ondermaanse | Email: jcphilpotrefoforum@aol.com

Re: Wraakpsalmen en bidden om de dood van Vladimir Poetin

Berichtdoor J.C. Philpot » 29 Okt 2022, 19:11

Dit is een vertaling door Deepl. Het origineel is hier te vinden: https://www.crossway.org/articles/is-it ... es-psalm-5

Gebeden tegen boosdoeners

Psalm 5 is een individuele klaagzang en de eerste psalm die gebeden bevat voor de persoonlijke ondergang van de vijanden. Tot de situaties waarvoor deze psalm zeer geschikt is, behoren gevallen waarin de aanbidder vreest dat zijn eigen tegenslagen de "vijanden" de gelegenheid zullen geven zich te verkneukelen. Deze vijanden verachten God en gebruiken bloeddorstige en bedrieglijke middelen om de gelovigen te schaden en te vervolgen.

Na een beschrijving van de bedrieglijke middelen en vernietigende plannen van deze mensen in Psalm 5:9, vinden we een gebed dat God de plannen zal verijdelen en de samenspanners zal oordelen. Deze gebeden zijn eigenlijk een genade voor potentiële "boosdoeners" (d.w.z. degenen die de gelovigen zullen vervolgen en hun vernietiging zullen zoeken) als zij Israëlieten zijn. Dat dit gebed voorkomt in een lied dat in de openbare eredienst wordt gezongen, waarschuwt hen voor wat degenen te wachten staat die zich verharden om zulk kwaad na te streven.

De beschrijving van de verdrukkers in vers 9 is een voortzetting van wat we zien in Psalm 5:4-6. Paulus gebruikt dit vers in Romeinen 3:10-18, samen met uittreksels uit Psalmen 14:1-3; 140:3; 10:7; Jesaja 59:7-8 om te betogen dat niet alleen heidenen maar ook Joden onder de macht van de zonde zijn. Met uitzondering van Psalm 14:1-3 richten deze teksten zich op de ontrouwen binnen Gods eigen volk.

Gebeden als deze in Psalm 5:10 beschrijven het oordeel dat uiteindelijk moet vallen over die leden van Gods volk die zich verharden om de godvruchtigen te vervolgen, want de godvruchtigen schaden is God aanvallen. Dat zij "hun schuld dragen" betekent dat hun schuldoffers niet met gunst worden ontvangen (Lev. 5:19). Als zij "vallen door hun eigen raadgevingen", slagen hun bedrieglijke plannen er niet in de godvruchtigen te vernietigen, maar komen zij in plaats daarvan op hun eigen hoofd terecht (bijv. 2 Sam. 15:31; 17:14, 23). Zij moeten worden "uitgeworpen ...", waarschijnlijk uit de aanbiddende gemeente, om te laten zien dat zij daar niet thuishoren (vgl. Ps. 1:5). Het verzoek is dus dat God zijn belofte aan zijn volk gestand doet, zo niet hier in dit leven, dan toch in het hiernamaals. Dit soort gebeden gaat er meestal van uit dat de boosdoeners zich niet zullen bekeren en om vergeving zullen vragen; als ze zich bekeren, worden deze gebeden ook omgedraaid.

Vervloekingen in psalmen

Veel psalmen roepen God om hulp als de gelovigen bedreigd worden door vijanden. Op een aantal plaatsen is de vorm van de gevraagde hulp Gods bestraffing van deze vijanden. Met het onderwijs en voorbeeld van Jezus (bijv. Matt. 5:38-48; Lucas 23:34; 1 Petr. 2:19-23; vgl. Hand. 7:6) vragen christenen zich af wat zij van zulke vervloekingen moeten denken. Hoe kan het goed zijn dat Gods volk op deze manier bidt?

Sommigen hebben verondersteld dat dit een gebied is waarop de ethiek van het NT het OT verbetert en overstijgt. Anderen suggereren dat deze alleen van toepassing is op de oorlog van de kerk met haar ultieme vijand, Satan. Anderen beschouwen deze psalmen als vervuld van zondige haat, opgetekend voor onze vermaning. Geen van beide is volledig bevredigend, zowel omdat de NT-auteurs zichzelf afschilderen als erfgenamen van de OT-ethiek (vgl. Matt. 22:34-40) als omdat het NT een aantal eigen vloeken heeft (bijv. 1 Kor. 16:22; Gal. 1:8-9; Openb. 6:9-10), en zelfs instructie vindt in sommige van de vloeken in de Psalmen (bijv. Hand. 1:20; Rom. 11:9-10, waarbij de Psalmen 69 en 109 worden gebruikt).

Elke psalmpassage moet op zichzelf worden beschouwd. Tegelijkertijd is het nuttig om enkele principes op één plaats te verzamelen.

Ten eerste moet het duidelijk zijn dat de mensen die vervloekt worden geen vijanden zijn om triviale zaken; het zijn mensen die de gelovigen juist om hun geloof haten. Zij bespotten God en gebruiken meedogenloze en bedrieglijke middelen om de godvruchtigen te onderdrukken (vgl. Ps. 5:4-6, 9-10; Ps. 42:3; 94:2-7). Ten tweede is het goed te bedenken dat deze vloeken poëzie zijn en dus extravagante en krachtige uitdrukkingen kunnen gebruiken. (De exacte vervulling wordt dus aan God overgelaten.) Ten derde zijn deze vervloekingen uitdrukkingen van morele verontwaardiging, niet van persoonlijke wraak. Voor iemand die God kent, is het onverdraaglijk verkeerd dat zij die de gelovigen vervolgen er niet alleen mee wegkomen, maar er zelfs beter van lijken te worden. Sion is Gods oogappel, en het is ondenkbaar dat God zelf zou dulden dat wrede mensen er genoegen in scheppen om haar te vernietigen. Deze psalmen zijn dus gebeden voor God om zich te rechtvaardigen, door zijn gerechtigheid te tonen aan de hele wereld in de arena van dit leven (vgl. Ps. 10:17-18). Verder zijn dit gebeden voor God om te doen wat Hij zei dat Hij zou doen: Psalm 35:5 kijkt bijvoorbeeld terug naar Psalm 1:4, en zelfs Psalm 137:9 heeft Jesaja 13:16 als achtergrond. (...) De meeste van deze gebeden gaan ervan uit dat de vervolgers zich niet zullen bekeren; op één plaats ziet het gebed zelfs dat de straf tot hun bekering zal leiden (Ps. 83:17-18). Dit stelt ons in staat te veronderstellen dat de wens dat de vijanden zich bekeren impliciet is in de andere plaatsen. Kidner merkt op dat Paulus sommige van deze vloeken toepast in zijn betoog (Rom. 11:9-10) in een context waarin hij verwacht dat zijn mede-Joden zich uiteindelijk zullen keren van verzet tegen de messiaanse boodschap tot het omarmen ervan. Paulus, zegt hij, beschouwt de bepaling "voor altijd" duidelijk als herroepbaar als zij zich zullen bekeren, zoals hij inderdaad van hen verwacht. Zo krijgen wij het bijkomende inzicht in deze veroordelingen, dat zij, ondanks hun schijn van onverbiddelijkheid, als voorwaardelijk moeten worden beschouwd, zoals ook de woorden van de profeten dat waren. Hun volle kracht was voor de halsstarrigen; na berouw zouden ze "een vloek zonder oorzaak" worden, die, zoals Spreuken 26:2 ons verzekert, "niet tot ontbranding komt."

Deze impliciete herroepbaarheid voor de boeteling kan ook een van de onderdrukkers dienen die toevallig bij de eredienst aanwezig zijn, door hen uit te nodigen hun wegen te overwegen.

Ten vierde verbiedt het ethische systeem van het OT persoonlijke wraak (bv. Lev. 19:17-18; Spr. 24:17; 25:21-22), een verbod dat het NT erft (vgl. Rom. 12:19-21). Dit is dus geen waarschijnlijke weg om deze passages te interpreteren, en zeker geen levensvatbare manier om ze toe te passen. Zoals Kidner het formuleert, gaat het in plaats daarvan om "het pleidooi dat recht zal worden gedaan, en het recht in het gelijk zal worden gesteld."

Tenslotte geven deze psalmen christenen in alle landen de gelegenheid hun solidariteit te betuigen met hun broeders en zusters overal ter wereld, vooral met hen die vervolgd worden. In veel delen van de wereld neemt de vervolging toe, en zij die in relatieve veiligheid leven zouden moeten bidden voor hen die in gevaar zijn vanwege hun geloof.

Wanneer de NT-schrijvers deze vervloekingen gebruiken of hun eigen vervloekingen formuleren (zoals hierboven), volgen zij dus het OT-patroon. Immers, elk gebed om de Heere zijn komst te bespoedigen moet rampspoed betekenen voor de onboetvaardigen (2 Thess. 1:5-10). Zoals Franz Delitzsch het zegt, "Wat de zogenaamde wraakpsalmen betreft, in de positie die de christen en de kerk ten opzichte van de vijanden van Christus innemen, weegt het verlangen naar hun bekering zeker zwaarder dan het verlangen naar hun verwijdering: maar ervan uitgaande, dat zij zich niet zullen bekeren en hun straf niet door berouw zullen afwachten, is de overgang van een gevoel van liefde naar een gevoel van toorn in het Nieuwe Testament gerechtvaardigd (bijv. Gal. v. 12), en uitgaande van hun absolute satanische hardheid van hart mag de christen er zelfs niet voor terugdeinzen om voor hun definitieve omverwerping te bidden."

Daarom is het mogelijk dat de gelovigen van vandaag ze gebruiken, als ze dat doen in een eredienst, onder wijze leiding, tot welzijn van het hele volk van God.

Bron: https://www.crossway.org/articles/is-it ... es-psalm-5
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield


Terug naar “Theologie - Actueel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast