Eigen vertalingen uit de grondtekst

Bureaucraat
Berichten: 603
Lid geworden op: 01 Jun 2009, 11:41

Re: Eigen vertalingen uit de grondtekst

Berichtdoor Bureaucraat » 09 Okt 2009, 00:22

Ik hoorde van Rabbijn Evers op radio 1, Memento, en hij beweerde toch iets anders. Zie het bericht uit het RD dat ik hier heb geplaatst.

Gebruikersavatar
Tiberius
Administrator
Berichten: 29575
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: Breda

Re: Eigen vertalingen uit de grondtekst

Berichtdoor Tiberius » 09 Okt 2009, 08:30

Rumoer over eerste zin Bijbel onzinnig

NIJMEGEN - De hype rond de vertaling van Ellen van Wolde van de eerste zin van de Bijbel zegt meer over de afkeer van orthodoxe gelovigen dan over de houdbaarheid van het scheppingsgeloof.

Vandaag inaugureert dr. Ellen van Wolde als hoogleraar exegese van het Oude Testament en bronteksten van het jodendom in Nijmegen. Na veertien jaar doceren in Tilburg verruilt ze haar leerstoel voor die aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voor het zover is, zorgde haar boodschap van vanmiddag echter al voor ronkende koppen in een aantal media: ,,Openingszin Bijbel klopt niet.'' ,,God staat niet aan het begin van de schepping'', ,,God schiep niet, hij scheidde'', en ,,God geen schepper van hemel en aarde''.

Uiteraard smult uitgever de Valkhof Pers van de oratie van dit rumoer, net als diegenen die het vooroordeel koesteren dat orthodoxe gelovigen zich vooral vastklampen aan achterhaalde onzin. Al moet worden gezegd dat Van Wolde die gedachte wel voedde.

Zo bracht ze haar vertaling van Genesis 1:1 - 'In het begin scheidde God de hemel en de aarde' - inderdaad als iets volstrekt nieuws. En ze zei al bij voorbaat dat 'fundamentalistische christenen' wel niet geschokt zouden zijn. ,,Die zijn niet gecharmeerd van Bijbelwetenschappers en nemen dus ook niets van ons aan''.

Jammer voor Van Wolde, maar dat is echt totale onzin. Niet alleen kent het gilde van Bijbelwetenschappers ook orthodoxe gelovigen. Er zijn zelfs theologen in deze traditionele kringen die al veel eerder beweerden dat 'scheppen' in Genesis 1 eigenlijk 'scheiden' is. Bijvoorbeeld O. Noordmans in 1934 in zijn boek Herschepping : ,,Schepping is geen vormen maar scheiden.'' De discussie is dus al veel ouder. En zelfs als Van Wolde gelijk zou hebben met haar vertaling van dat ene woordje in Genesis, dan nog raakt dat in het geheel niet aan de joodse en christelijke belijdenis van God als schepper van alles. De officiële leer van een godsdienst hangt nooit aan één enkele tekst uit de bronnen van het geloof.

Wat zijn de feiten? Het werkwoord dat in de gangbare Bijbelvertalingen wordt weergegeven met 'scheppen', het Hebreeuwse bara , komt niet vaak in de Bijbel voor. Dat komt omdat het alleen een handeling van God be-schrijft. Wat het werkwoord ook betekent, een mens kan het niet doen. De grote vraag is natuurlijk wat die betekenis dan is.

Het woord bara wordt meestal gebruikt naast werkwoorden als 'maken', 'grondvesten', 'een plaats geven', en dan in teksten die gaan over Gods rol bij het ontstaan van hemel en aarde. Zo vreemd is het dus niet dat Bijbelvertalers sinds de oudheid kozen voor de vertaling 'scheppen'. Dat is immers de unieke activiteit die God hier verricht.

Precies op dit punt maken Van Wolde en anderen vóór haar een voorbehoud. De stam van het werkwoord bara roept immers duidelijk de associatie op met 'scheiden'. Bovendien zie je in de oude Sumerische en Akkadische scheppingsverhalen dat de goden bij hun eerste daad, de schepping van de wereld, hemel en aarde van elkaar scheiden. En zie je dat zo ook niet terug in Genesis 1? God 'scheidt' de hemel van de aarde, de zeemonsters van de andere levende wezens in de aarde, en hij 'scheidt' de mens van zichzelf, en in mannelijk en vrouwelijk.

Geforceerd
Helemaal onmogelijk lijkt deze vertaling niet, al levert het hier en daar wat geforceerde constructies op. Maar zoals onder andere Van Woldes leermeester in Bologna, de bekende taalkundige en romanschrijver Umberto Eco, betoogt, moet je wel uitkijken om een zogenaamde 'oorspronkelijke' betekenis van een woord in het gebruik ervan in te lezen. Daar komt nog bij dat Genesis 1 vooral oppositie voert tegen niet-Bijbelse scheppingsverhalen. Zon en maan zijn geen goden, maar het 'grote' en het 'kleine licht'. Ook op dit punt is dus voorzichtigheid geboden. En ten slotte zijn er ook teksten waar de betekenis 'scheiden' helemaal niet past. Neem Jesaja 45:18: ,,Dit zegt de HEER die hemel en aarde geschapen heeft / die de aarde gemaakt en gevormd heeft''. Van Wolde doet in haar oratie wel voorkomen dat ook hier hemel en aarde van elkaar gescheiden worden. Maar daarvoor is wel een ingreep in de tekst nodig. Terwijl bij het woord 'scheppen' de poëzie prachtig tot zijn recht komt. Maar stel nu dat Van Wolde toch gelijk heeft? Dan is er nog niets aan de hand. Er zijn nogal wat orthodoxe uitleggers die zeggen dat Genesis 1:1 is bedoeld als een opschrift en dus niet gaat over de schepping uit niets. Dat is een leerstuk dat meer uit de Bijbel als geheel opkomt. ,,Want hij sprak en het was er / Hij gebood en het stond er'', zegt Psalm 33. Daarvan gaat een krachtige suggestie uit. Geen wonder dat de schrijver van het boek Makkabeeën de conclusie trekt dat God alles maakte uit wat niet bestond.

Paulus
God roept in het leven wat niet bestaat, zegt Paulus. En de schrijver van de Hebreeënbrief voegt eraan toe dat we door het geloof tot het inzicht komen dat het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare.
Uiteindelijk gaat het in de inaugurele oratie van Van Wolde dus om niet meer dan een technische kwestie. Wel van enig belang, maar niet wezenlijk voor het geloof. De eigenlijke vraag is dan ook niet of het scheppingsgeloof wel deugt, maar waar de gretigheid vandaan komt waarmee Nederland hier bovenop springt. Want uit de ronkende koppen dringt zich onweerstaanbaar de conclusie op dat de allergie voor orthodox christelijk, joods of islamitisch geloof soms zo groot is, dat het nog nauwelijks mogelijk is feiten en meningen nuchter te onderscheiden en gewone medemensen recht te doen.

bron: http://www.nd.nl

Gebruikersavatar
Mister
Administrator
Berichten: 10891
Lid geworden op: 25 Jul 2005, 12:06

Re: Eigen vertalingen uit de grondtekst

Berichtdoor Mister » 09 Okt 2009, 08:40

Tiberius schreef:Uiteindelijk gaat het in de inaugurele oratie van Van Wolde dus om niet meer dan een technische kwestie. Wel van enig belang, maar niet wezenlijk voor het geloof. De eigenlijke vraag is dan ook niet of het scheppingsgeloof wel deugt, maar waar de gretigheid vandaan komt waarmee Nederland hier bovenop springt. Want uit de ronkende koppen dringt zich onweerstaanbaar de conclusie op dat de allergie voor orthodox christelijk, joods of islamitisch geloof soms zo groot is, dat het nog nauwelijks mogelijk is feiten en meningen nuchter te onderscheiden en gewone medemensen recht te doen.

bron: http://www.nd.nl


Ik denk dat in deze laatste alinea hét kardinale punt naar voren komen. De allergie tegen het scheppingsverhaal. Eerlijk gezegd kwamen de openingszinnen in de kranten op mij over als: 'zie je wel dat de schepping niet waar is, we hebben het bewijs'. Een bewijs van niks dus. Ik snap niet dat iemand op een al eerder gedane ontdekking die zo weinig om het lijf heeft kan promoveren.

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17323
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Eigen vertalingen uit de grondtekst

Berichtdoor Afgewezen » 09 Okt 2009, 10:50

Mister schreef:
Tiberius schreef:Uiteindelijk gaat het in de inaugurele oratie van Van Wolde dus om niet meer dan een technische kwestie. Wel van enig belang, maar niet wezenlijk voor het geloof. De eigenlijke vraag is dan ook niet of het scheppingsgeloof wel deugt, maar waar de gretigheid vandaan komt waarmee Nederland hier bovenop springt. Want uit de ronkende koppen dringt zich onweerstaanbaar de conclusie op dat de allergie voor orthodox christelijk, joods of islamitisch geloof soms zo groot is, dat het nog nauwelijks mogelijk is feiten en meningen nuchter te onderscheiden en gewone medemensen recht te doen.

bron: http://www.nd.nl


Ik denk dat in deze laatste alinea hét kardinale punt naar voren komen. De allergie tegen het scheppingsverhaal. Eerlijk gezegd kwamen de openingszinnen in de kranten op mij over als: 'zie je wel dat de schepping niet waar is, we hebben het bewijs'. Een bewijs van niks dus. Ik snap niet dat iemand op een al eerder gedane ontdekking die zo weinig om het lijf heeft kan promoveren.

Kun je zien hoe 'wetenschappelijk' de wetenschap soms is. ;)

Gebruikersavatar
Zita
Moderator
Berichten: 9515
Lid geworden op: 11 Aug 2007, 13:12

Re: Eigen vertalingen uit de grondtekst

Berichtdoor Zita » 09 Okt 2009, 10:58

Mister schreef: Ik snap niet dat iemand op een al eerder gedane ontdekking die zo weinig om het lijf heeft kan promoveren.

ze is er niet op gepromoveerd, alleen mee geinaugureerd. De inaugurale rede is wel vaker een wat populair-wetenschappelijk verhaaltje, dat niet bepaald uitblinkt door briljantie.

Gebruikersavatar
Mister
Administrator
Berichten: 10891
Lid geworden op: 25 Jul 2005, 12:06

Re: Eigen vertalingen uit de grondtekst

Berichtdoor Mister » 09 Okt 2009, 11:10

Zita schreef:
Mister schreef: Ik snap niet dat iemand op een al eerder gedane ontdekking die zo weinig om het lijf heeft kan promoveren.

ze is er niet op gepromoveerd, alleen mee geinaugureerd. De inaugurale rede is wel vaker een wat populair-wetenschappelijk verhaaltje, dat niet bepaald uitblinkt door briljantie.


Je hebt gelijk, niet goed gelezen. :fi
Dan nog vind ik het (wetenschappelijk gezien) een onderwerp van niets voor een dergelijke gebeurtenis.

Valcke
Berichten: 6549
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Eigen vertalingen uit de grondtekst

Berichtdoor Valcke » 18 Jan 2022, 10:49

Hierbij nog een bijdrage in de sfeer van 'Eigen vertalingen uit de grondtekst'

Spreuken 1:20-33

De hoogste Wijsheid
20 De hoogste Wijsheid roept buiten luid,
Zij verheft Haar stem op de pleinen,
21 op de voornaamste plaatsen van gewoel roept Zij,
aan de deuren van de poorten, in de stad, spreekt Zij Haar redenen:
22 Hoe lang, o onverstandigen, zult u onverstand liefhebben,
en zullen de spotters spot voor zich begeren,
en de dwazen kennis haten?
23 Keer u naar Mijn bestraffing;
zie, Ik zal Mijn Geest overvloedig over u uitstorten,
Ik zal Mijn woorden u bekendmaken.
24 Omdat Ik geroepen heb, en u geweigerd hebt,
Mijn hand uitgestrekt heb, en er was niemand die er acht op sloeg,
25 en u al Mijn raad hebt laten gaan,
en Mijn bestraffing niet gewild hebt,
26 dan zal Ík ook bij uw ongeluk lachen,
Ik zal spotten wanneer uw verschrikking komt;
27 wanneer uw verschrikking komt als een verwoesting,
en uw ongeluk komt als een wervelwind,
wanneer er benauwdheid en nood over u komt.
28 Dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden,
zij zullen Mij vroeg zoeken, maar zij zullen Mij niet vinden.
29 Daarom dat zij de kennis hebben gehaat,
en de vreze des HEEREN niet hebben verkozen,
30 zij hebben Mijn raad niet gewild,
zij hebben al Mijn bestraffing veracht,
31 daarom zullen zij eten van de vrucht van hun weg,
en van hun [eigen] raadslagen zullen zij verzadigd worden.
32 Want de afkering van de onverstandigen zal hen doden,
en de rust van de dwazen zal hen doen vergaan.
33 Maar wie naar Mij hoort, zal in zekerheid wonen,
en hij zal gerust zijn voor de verschrikking van het kwaad.

Enkele opmerkingen:
- Het is een dichterlijke tekst, dat betekent dat de woorden niet altijd 'alledaags' zijn.
- Echter, qua taal staat deze tekst dichter bij ons dan de taal van de SV.
- Een typisch dichterlijk woord is bv. 'redenen' in vs. 21b. Het Hebreeuwse woord komt alleen in poëzie voor. Daarom koos ik niet voor 'woorden' zoals de HSV, wat een algemeen woord is, maar voor 'redenen' zoals de SV, wat meer poëtisch is. Bovendien is in vs. 21 een ander woord gebruikt dan in vs. 23; dat zie je niet in de HSV.
- Het woord 'slechten' in de SV is hertaald in 'onverstandigen' (zoals ook de HSV gedaan heeft).
- Een duidelijke verbetering qua vertaling is te zien in vs. 21, zowel tov SV (onduidelijk) als ten opzichte van HSV (onjuist).
- Vreemd is dat de HSV deze perikoop in vs. 20 begint met 'Buiten': 'Buiten roept de hoogste Wijsheid luid'. Dat geeft veel nadruk op dit woord 'Buiten', terwijl dit helemaal de bedoeling niet is. In de Hebreeuwse tekst staat dit woord ook ná 'De hoogste Wijsheid' en niet ervoor. Zo zijn er veel meer detailzaken die toegelicht zouden kunnen worden. Deze detailzaken zijn niet onbelangrijk: ze maken een vertaling uiteindelijk beter.

Al met al is dit (meen ik) een voorbeeld van hoe een vertaling in deze tijd mogelijk is op basis van identieke (!) vertaalprincipes als in de Statenvertaling.

Henk J
Berichten: 1167
Lid geworden op: 11 Mar 2021, 11:34
Locatie: henkjrefoforum@gmail.com

Re: Eigen vertalingen uit de grondtekst

Berichtdoor Henk J » 18 Jan 2022, 11:44

Valcke schreef:Hierbij nog een bijdrage in de sfeer van 'Eigen vertalingen uit de grondtekst'
....
Al met al is dit (meen ik) een voorbeeld van hoe een vertaling in deze tijd mogelijk is op basis van identieke (!) vertaalprincipes als in de Statenvertaling.

Tjonge, hier zal heel wat werk in zitten Valcke. Ik vind dat je de balans tussen verstaanbaarheid en verhevenheid goed hebt kunnen bewaren. Jouw vertaling is echt leesbaarder dan de huidige SV.

Ik heb even de huidige SV-GBS editie ernaast gelegd en er kwamen wat vragen op.
- Kun je het woord 'gewoel' in vers 21 ook veranderen in 'drukte'? Dat staat het nog wat dichter bij deze tijd. Of doet dat geen recht aan de grondtekst?
- In vers 22 (en vers 32) zou ik het woord 'slechten' laten staan, het is in deze tijd echt nog wel duidelijk wat dat inhoud en 'slechten' doet meer recht aan de verdorvenheid van de mens dan 'onverstandigen'. Misschien is de volgende formulering een optie: 'Hoe lang, o slechten, zult u uw slechtigheid liefhebben?'.
- Waarom kies je in vers 25 voor 'hebt laten gaan' in plaats van 'verworpen'? Naar mijn idee is 'verworpen' radicaler en is dat ook nog niet verouderd.
- Kun je het woordje 'verschrikking' in vers 26(en verder) ook vertalen met angst?
Ben benieuwd naar je reactie.

Valcke
Berichten: 6549
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Eigen vertalingen uit de grondtekst

Berichtdoor Valcke » 18 Jan 2022, 12:11

Henk J schreef:
Valcke schreef:Hierbij nog een bijdrage in de sfeer van 'Eigen vertalingen uit de grondtekst'
....
Al met al is dit (meen ik) een voorbeeld van hoe een vertaling in deze tijd mogelijk is op basis van identieke (!) vertaalprincipes als in de Statenvertaling.

Tjonge, hier zal heel wat werk in zitten Valcke. Ik vind dat je de balans tussen verstaanbaarheid en verhevenheid goed hebt kunnen bewaren. Jouw vertaling is echt leesbaarder dan de huidige SV.
Dank je wel.
Ik heb even de huidige SV-GBS editie ernaast gelegd en er kwamen wat vragen op.
- Kun je het woord 'gewoel' in vers 21 ook veranderen in 'drukte'? Dat staat het nog wat dichter bij deze tijd. Of doet dat geen recht aan de grondtekst?
Het Hebreeuwse woord duidt in dit verband op veel beweging en onrust. Het woord ‘drukte’ kan eventueel zo opgevat worden, maar je kunt ‘drukte’ ook opvatten in de betekenis van veel mensen. M.i. geeft ‘gewoel’ beter uitdrukking aan het element van onrust en beweging: mensen die af en aan lopen.
- In vers 22 (en vers 32) zou ik het woord 'slechten' laten staan, het is in deze tijd echt nog wel duidelijk wat dat inhoud en 'slechten' doet meer recht aan de verdorvenheid van de mens dan 'onverstandigen'. Misschien is de volgende formulering een optie: 'Hoe lang, o slechten, zult u uw slechtigheid liefhebben?'.
Het woord ‘slecht’ is in het Nederlands van betekenis veranderd. Het betekent oorspronkelijk ‘eenvoudig’ of negatief: ‘onnozel, onwetend’. De SV hebben het hier in de tweede betekenis gebruikt. Dat is hier ook de betekenis van het Hebreeuwse woord.
Verder zou ik het woordje ‘uw’ alleen willen invoegen wanneer dit echt nodig is. M.i. is dat hier niet het geval.
- Waarom kies je in vers 25 voor 'hebt laten gaan' in plaats van 'verworpen'? Naar mijn idee is 'verworpen' radicaler en is dat ook nog niet verouderd.
Ik kies hiervoor omdat dit eigenlijk de betekenis is van het Hebreeuwse woord: laten gaan, verliezen. Meer populair vertaald: ‘in de wind slaan’, 'negeren' (met als gevolg: verwerpen). KJV heeft ‘to set at naught’ = op niets zetten.
- Kun je het woordje 'verschrikking' in vers 26(en verder) ook vertalen met angst?
Op zich valt ook ‘angst’ in het betekenisspectrum van het Hebreeuwse woord. Maar schrik en verschrikking valt hier ook onder. Het woord ‘angst’ ervaar ik als te specifiek. 'verschrikking' vind ik in deze context zeker zo krachtig.

Henk J
Berichten: 1167
Lid geworden op: 11 Mar 2021, 11:34
Locatie: henkjrefoforum@gmail.com

Re: Eigen vertalingen uit de grondtekst

Berichtdoor Henk J » 18 Jan 2022, 12:42

Valcke schreef:Dank je wel.
.....
Op zich valt ook ‘angst’ in het betekenisspectrum van het Hebreeuwse woord. Maar schrik en verschrikking valt hier ook onder. Het woord ‘angst’ ervaar ik als te specifiek. 'verschrikking' vind ik in deze context zeker zo krachtig.

Dank voor je reactie. Ik begrijp je afwegingen, maar alleen bij vers 26 zou ik toch liever het woordje angst gebruiken. Toen ik het voor de eerste keer las dacht ik bij het woordje 'verschrikking' aan de 'verschrikking des Heeren'. Dus aan een daad van mensen tegen de Heere in, in plaats van aan de angst van mensen voor de Heere. Verder is het opvallend om te zien hoe anders wij het woordje slechten nu interpreteren, dan is de keuze voor onverstandigen inderdaad beter.

Valcke
Berichten: 6549
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Eigen vertalingen uit de grondtekst

Berichtdoor Valcke » 18 Jan 2022, 12:55

Henk J schreef:
Valcke schreef:Dank je wel.
.....
Op zich valt ook ‘angst’ in het betekenisspectrum van het Hebreeuwse woord. Maar schrik en verschrikking valt hier ook onder. Het woord ‘angst’ ervaar ik als te specifiek. 'verschrikking' vind ik in deze context zeker zo krachtig.

Dank voor je reactie. Ik begrijp je afwegingen, maar alleen bij vers 26 zou ik toch liever het woordje angst gebruiken. Toen ik het voor de eerste keer las dacht ik bij het woordje 'verschrikking' aan de 'verschrikking des Heeren'. Dus aan een daad van mensen tegen de Heere in, in plaats van aan de angst van mensen voor de Heere. Verder is het opvallend om te zien hoe anders wij het woordje slechten nu interpreteren, dan is de keuze voor onverstandigen inderdaad beter.

De gevoelswaarde van 'verschrikken', 'verschrikking' kan nogal verschillend zijn per persoon.
Toch gebruikt juist de SV deze woorden heel dikwijls voor de reactie van mensen wanneer sprake is van oordelen en grote onheilen.
Een paar voorbeelden:
- En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen.
- En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt.
- Toen verschrikte Izak met zeer grote verschrikking.
- Uw hittige toornigheden gaan over mij, Uw verschrikkingen doen mij vergaan.

Het gaat hier steeds om méér dan angst.

Henk J
Berichten: 1167
Lid geworden op: 11 Mar 2021, 11:34
Locatie: henkjrefoforum@gmail.com

Re: Eigen vertalingen uit de grondtekst

Berichtdoor Henk J » 18 Jan 2022, 13:22

Valcke schreef:
Henk J schreef:Dank voor je reactie. Ik begrijp je afwegingen, maar alleen bij vers 26 zou ik toch liever het woordje angst gebruiken. Toen ik het voor de eerste keer las dacht ik bij het woordje 'verschrikking' aan de 'verschrikking des Heeren'. Dus aan een daad van mensen tegen de Heere in, in plaats van aan de angst van mensen voor de Heere. Verder is het opvallend om te zien hoe anders wij het woordje slechten nu interpreteren, dan is de keuze voor onverstandigen inderdaad beter.

De gevoelswaarde van 'verschrikken', 'verschrikking' kan nogal verschillend zijn per persoon.
Toch gebruikt juist de SV deze woorden heel dikwijls voor de reactie van mensen wanneer sprake is van oordelen en grote onheilen.
Een paar voorbeelden:
- En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen.
- En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt.
- Toen verschrikte Izak met zeer grote verschrikking.
- Uw hittige toornigheden gaan over mij, Uw verschrikkingen doen mij vergaan.

Het gaat hier steeds om méér dan angst.

Kun je het onderscheid aangeven tussen verschrikking en angst? En in je laatste citaat heeft verschrikking toch een andere betekenis dan in de eerdere drie? Of begrijp ik het woord niet goed?

Valcke
Berichten: 6549
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Eigen vertalingen uit de grondtekst

Berichtdoor Valcke » 18 Jan 2022, 14:15

Henk J schreef:
Valcke schreef:
Henk J schreef:Dank voor je reactie. Ik begrijp je afwegingen, maar alleen bij vers 26 zou ik toch liever het woordje angst gebruiken. Toen ik het voor de eerste keer las dacht ik bij het woordje 'verschrikking' aan de 'verschrikking des Heeren'. Dus aan een daad van mensen tegen de Heere in, in plaats van aan de angst van mensen voor de Heere. Verder is het opvallend om te zien hoe anders wij het woordje slechten nu interpreteren, dan is de keuze voor onverstandigen inderdaad beter.

De gevoelswaarde van 'verschrikken', 'verschrikking' kan nogal verschillend zijn per persoon.
Toch gebruikt juist de SV deze woorden heel dikwijls voor de reactie van mensen wanneer sprake is van oordelen en grote onheilen.
Een paar voorbeelden:
- En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen.
- En wanneer gij zult horen van oorlogen en beroerten, zo wordt niet verschrikt.
- Toen verschrikte Izak met zeer grote verschrikking.
- Uw hittige toornigheden gaan over mij, Uw verschrikkingen doen mij vergaan.

Het gaat hier steeds om méér dan angst.

Kun je het onderscheid aangeven tussen verschrikking en angst? En in je laatste citaat heeft verschrikking toch een andere betekenis dan in de eerdere drie? Of begrijp ik het woord niet goed?

Het is lastig te definiëren. Van Dale zegt bij 'verschrikking': 1. het verschrikken 2. het verschrikt-zijn 3. iets verschrikkelijks. M.i. kan dat inderdaad alle drie en hangt het van het verband af wat de betekenis is.
Verder noemt Van Dale bij 'schrik' (dat ook een relatie heeft met het woord): 1. door een onverwachte (sterke) indruk teweeggebracht affect, plotseling angstgevoel... 3. vrees: met schrik en beven.
Al dit soort betekenissen liggen ook in het grondwoord.
'angst' is volgens Van Dale: gevoel van beklemming en vrees, veroorzaakt door een dreigend onheil of gevaar.
Ik zie 'verschrikking' als een woord met een breder betekenisspectrum dan 'angst'.

Henk J
Berichten: 1167
Lid geworden op: 11 Mar 2021, 11:34
Locatie: henkjrefoforum@gmail.com

Re: Eigen vertalingen uit de grondtekst

Berichtdoor Henk J » 18 Jan 2022, 14:44

Valcke schreef:Het is lastig te definiëren. Van Dale zegt bij 'verschrikking': 1. het verschrikken 2. het verschrikt-zijn 3. iets verschrikkelijks. M.i. kan dat inderdaad alle drie en hangt het van het verband af wat de betekenis is.
Verder noemt Van Dale bij 'schrik' (dat ook een relatie heeft met het woord): 1. door een onverwachte (sterke) indruk teweeggebracht affect, plotseling angstgevoel... 3. vrees: met schrik en beven.
Al dit soort betekenissen liggen ook in het grondwoord.
'angst' is volgens Van Dale: gevoel van beklemming en vrees, veroorzaakt door een dreigend onheil of gevaar.
Ik zie 'verschrikking' als een woord met een breder betekenisspectrum dan 'angst'.

Aha, verschrikking is inderdaad wat breder te definiëren als angst. Mijns inziens komt het het begrip van de tekst ten goede als het woord angst gebruikt wordt, omdat het in vers 26 toch echt over angst gaat, gezien de context. Maar ik begrijp ook dat je het woord angst liever niet wilt gebruiken omdat dat niet helemaal overeen komt met het grondwoord. Vertalen blijft dus ook iets lastigs, mooi om zo een kijkje in de keuken te krijgen.

Valcke
Berichten: 6549
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Eigen vertalingen uit de grondtekst

Berichtdoor Valcke » 18 Jan 2022, 14:56

Henk J schreef:
Valcke schreef:Het is lastig te definiëren. Van Dale zegt bij 'verschrikking': 1. het verschrikken 2. het verschrikt-zijn 3. iets verschrikkelijks. M.i. kan dat inderdaad alle drie en hangt het van het verband af wat de betekenis is.
Verder noemt Van Dale bij 'schrik' (dat ook een relatie heeft met het woord): 1. door een onverwachte (sterke) indruk teweeggebracht affect, plotseling angstgevoel... 3. vrees: met schrik en beven.
Al dit soort betekenissen liggen ook in het grondwoord.
'angst' is volgens Van Dale: gevoel van beklemming en vrees, veroorzaakt door een dreigend onheil of gevaar.
Ik zie 'verschrikking' als een woord met een breder betekenisspectrum dan 'angst'.

Aha, verschrikking is inderdaad wat breder te definiëren als angst. Mijns inziens komt het het begrip van de tekst ten goede als het woord angst gebruikt wordt, omdat het in vers 26 toch echt over angst gaat, gezien de context. Maar ik begrijp ook dat je het woord angst liever niet wilt gebruiken omdat dat niet helemaal overeen komt met het grondwoord. Vertalen blijft dus ook iets lastigs, mooi om zo een kijkje in de keuken te krijgen.

De kanttekening in vs. 26 definieert het echter ook breder: Het ongeluk en kwaad zelf wordt ingesloten in dit woord. Het gaat dus om allerlei onheil. Het woord 'verschrikking', 'angst' of 'vrees' fungeert als een pars-pro-toto stijlfiguur. De betekenis is dus ook: 'iets verschrikkelijks'.


Terug naar “Theologie - Actueel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten