Discussie islam en jodenhaat

Gebruikersavatar
ChristenConservatief
Berichten: 224
Lid geworden op: 15 Jan 2010, 00:34

Discussie islam en jodenhaat

Berichtdoor ChristenConservatief » 02 Sep 2010, 19:05

ChristenConservatief schreef:
Rijssen schreef:
Solipsis schreef:
Rijssen schreef:

Waarom goedkoop, vind de vergelijking zo gek nog niet.

Niet alleen goedkoop, ook vrij hypocriet.

Pauw: (verontwaardigd) Neem me niet kwalijk, maar de man was een gruwelijke dictator en heeft miljoenen doden op zijn geweten en jij hebt het over de Kever?

Ik: (blij dat Jeroen hapt) Ja dat was allemaal niet zo leuk hè, maar dat was toen. Ik heb ‘mein kampf’ gelezen. Ik haal daar gewoon alleen de goede dingen uit.

Witteman: (heeft nog gelukkig nog geen idee waar het heen gaat) Goede dingen? Dat boek staat vol haat tegen de joden. Weet je dat je hier heel veel mensen pijn mee doet.

Ik: (bingo, nu kunnen we los) euh, ik dacht dat jullie mij wel begrepen.

Jullie hebben toch ook zoveel begrip voor moslims. Mohammed heeft lekker niet veel doden op z’n geweten. In zijn boek de Koran spreekt hij lekker aardig over joden. Wat is dan het grote verschil tussen Mohammed en Hitler dat je de een wel mag bewonderen en de ander niet? Ik bedoel, beide hadden een hekel aan joden, beide waren bezig om de wereld op zeer gewelddadige wijze te veroveren. Sterker nog, Kroatische mohammed-fans hebben Hitler zelfs nog een handje geholpen om de joden uit te moorden. Een heuse Nazi-Moslim SS-divisie onder leiding van de machtige grootmufti van Jeruzalem werd er speciaal voor opgericht. Ik zal een linkje voor jullie opschrijven. Moet je thuis maar even kijken.

De kern van het stuk, vermoed ik. Ik noemde het hypocriet, omdat de vingers weer naar de islam gewezen worden. Want de islam is een verderfelijke ideologie, waar niets goeds uit voort kan komen. Wat het stuk suggereert is dat moslims die er de "goede" dingen uit halen, een wel heel eenzijdige visie hebben. Immers: als je de koran leest staan hier vrij veel verzen in die oproepen tot haat en geweld. Maar geldt hetzelfde niet voor de Bijbel? Iemand die niet thuis is in de exegese en geen weet heeft van de Verbonden, et cetera zou al snel zo'n zelfde oordeel over de Bijbel kunnen vellen. Het is zo makkelijk om naar een ander te wijzen, maar waarom zouden we onze uitleg wel gerechtvaardigd vinden, en die van een moslim niet?

Overigens: Hitler noemde zichzelf christen...
Hezelfde geld niet voor de bijbel, De teksten die in het oude testament staan zijn tijdgebonden en specifiek voor die situatie ongeveer 3600 jaar geleden.
In tegenstelling tot de koran, iedere moslim dient de koran letterlijk te nemen.

En volgens mij snap je de ironie niet echt van het stukje, Hitler Christen of niet zijn daden zijn gruwelijk, maar vergelijkbaar met die van mohamed en z'n trouwe volgelingen.
Alleen dat mag je dan weer niet zeggen.


Voor de mensen die zeggen dat de vergelijking tussen (nationaal)socialisme en islam niet klopt, lees dit artikel eens.

Ook op dit forum worden interessante dingen gezegd, zoals de raakvlakken tussen voorgenoemde ideologieën op een rijtje. Ik zal ze even voor het gemak hier neerzetten:

- een Führer-cultus rond Mohammed;
- machismo en de oorlogsverheerlijking;
- verdierlijking van en de minachting voor de vrouw;
- het Freund-Feind-Prinzip;
- het als “verwijfd” beschouwen van kritiek, van intellectualisme en kritiek zelfs opvatten als hoogverraad aan de vitale principes van de “stam”;
in islam staat op de ultieme kritiek, “afvalligheid” een straf ergens tussen de sociale dood en de echte dood;
- afkeer van en wantrouwen jegens het “vreemde”;
- leugencultuur omdat in een totalitaire samenleving de menselijke tegenstellingen niet mogen bestaan en er dus omheen gelogen moet worden;
- conspirisme, de voortdurende neiging, aan een tot mislukken gedoemde leugencultuur eigen, om de katastrofes aan een samenzwering van de”vijand” te wijten;
- zelfgenoegzame superioriteit, Übermenschen-waan.

Het heilig, door Allah geïnspireede boek de Koran en de levensbeschrijving van het onnavolgbare en absolute voorbeeld voor iedere moslim, de Hadith, hebben ook zo hun zonderlinge passages, die de positieve houding tegenover Hitler van veel mohammedanan verklaart.

De Koran schreef:Sura 2:65: Gij hebt degenen onder u gekend, die inzake de Sabbat overtraden. Alzo zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen."

Sura 2 vers 88 : " Joden zijn door Allah vervloekt. "

Sura 5 vers 64 : " Joden stichten verderf. "

Sura 5 vers 82 : " Joden zijn vijanden van de gelovigen."

Sura 7:166: En toen zij overtraden, hetgeen hun was verboden, zeiden Wij tot hen: "Weest verachte apen."

Sura 58 vers 14 tot 20: " Joden zijn huichelaars en leugenaars. "


Zowel Allah als de moslims zijn dus antisemieten....


De Hadith schreef: Doodt alle Joden die onder uw macht vallen..” (Tabari VII: 97)

“De Boodschapper van Allah gebood dat alle Joodse mannen en jongens die de volwassenheid bereikt hadden onthoofd moesten worden.” (Tabari VIII: 38)

“De Profeet van Allah (vrede zij met hem) zei: Als u de overwinning bereikt hebt over de mannen van het Jodendom, doodt hen!”(Sunan Abu-Dawud Boek 13, Nummer 2996)


˜The Hour will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say.
“O Muslim! There is a Jew hiding behind me, so kill him."
Sahih Bukhari, Volume 4, Book 52, Number 177


Onze Mo was dus ook niet zo'n Jodenvriend.... Denk ook aan de verhalen over de genocide op de Joden van Kuraish. Mo liet hen allemaal uitmoorden, omdat ze Joods waren. Het zou maar je profeet en je grote voorbeeld zijn.....

Afbeelding

Misschien hebben sommige mensen weleens van dit boek hierboven gehoord. Het gaat om de Protocollen van de Wijzen van Sion, een antisemitisch geschrift dat in 1903 in Rusland opduikt. Het boek stelt dat Joden overal naar de macht zullen grijpen en de wereldheerschappij willen. Er staan nog meer vreemde leugens in over Joden. Het wordt nog dagelijks door een miljoenenpubliek gelezen, vooral in de Arabische wereld, zoals te zien aan dit exemplaar in het Arabisch.

Mij is het wel duidelijk: de doctrine van Mohammed is antisemitisch, is verdacht makkelijk te combineren met neo-nationaalsocialisme.

Afbeelding

Zie hier wijlen Yasser Arafat's grootvader, grootmoefti Haj Amin Al Husseini eens glimlachen tegen deze SS-er.

Afbeelding

Haj Amin met zijn vriend Himmler, ook nog altijd een held in het Midden-Oosten.

De islam is de religie van de vrede..... toch ?Bovenstaand citaat bevat de onderbouwing van mijn stelling: islam is nationaalsocialisme met een godsdienstig masker.

Solipsis en ik kregen daar een discussie over en die zou ik gaarne hier weer willen voortzetten.

Gelieve geen op de persoon gerichte reacties te posten. Het onderwerp blijkt nogal controversieël. Daarom is het ook zo'n interessant debatobject, maar persoonsgerichte reacties kunnen zorgen voor een slot op dit topic, en dat zou jammer zijn.
<a href="http://www.sgpj.nl/Page/sp796/ml1/from_sp_id=774/nctrue/system_id=10609/so_id=1086/Index.html" target="_blank"><img height="140" hspace="0" src="http://sgpj.sgp.wiscentral.com/Media/view/17545/SGP-jongerendag2.gif"></a>

Germanicus
Berichten: 726
Lid geworden op: 10 Jul 2010, 11:10

Re: Discussie islam en jodenhaat

Berichtdoor Germanicus » 02 Sep 2010, 19:13

islam is nationaalsocialisme met een godsdienstig masker.


Je stelling is een anachronisme. De islam is heel wat eeuwen ouder dan het nationaalsocialisme en kan er daarom nooit een godsdienstige manifestatie van zijn. Je kunt hooguit stellen dat er islamitische stromingen zijn die er ideeën op na houden die ook in het nationaalsocialisme terug te vinden zijn.
Hier beneden is het niet.

hervormde
Berichten: 522
Lid geworden op: 25 Jan 2008, 22:49

Re: Discussie islam en jodenhaat

Berichtdoor hervormde » 02 Sep 2010, 19:25

Definitie
Een ideologie heeft drie indelingen, een descriptieve of analytische (1), prescriptieve of normatieve(2) en een operationele(3).

(1): Het beschrijft hoe het huidige wereldbeeld eruit ziet (Vlaams-nationalisme: Vlamingen worden onderdrukt door de staat België; socialisme: proletariaat uitgebuit door bourgeoise)
(2): Er wordt een utopie beschreven van hoe de wereld er moet uitzien, hieruit komen de waarden en normen. (socialisme: klassenloze maatschappij, collectivering en solidariteit; liberalisme: vrijheid, fundamentele burgerrechten)
(3): Dit beschrijft hoe men van 1 naar 2 moet gaan. (socialisme: via de revolutie van het proletariaat; sociaaldemocratie: via geleidelijke hervormingen via het parlement)
Ideologieën kunnen algemeen van aard zijn, maar zich ook specifiek toespitsen op een bepaald aspect van de samenleving, zoals de politiek (bijvoorbeeld imperialisme of globalisme) of het economisch stelsel (bijvoorbeeld het kapitalisme).

Het wordt pas een probleem op het moment dat mensen menen te weten hoe '3' werkt. In handen van mensen is dat levensgevaarlijk. De geschiedenis leert ons genoeg. Zeker als een utopie botst met een andere utopie.

Ook christenen hebben hiermee grenzen overschreden. Maar ook het secularisme.

Helaas menen nog heel veel mensen dat de samenleving 'maakbaar' is. Het welvaartsidee zeg maar. Men vergeet dan één ding. En dat is best lastig: de cultuur verschillen. Er is een indrukwekkend boek over de 'botsing der culturen'. Deze component mogen we niet vergeten. Het speelt een grotere rol dan velen denken.

Gebruikersavatar
ChristenConservatief
Berichten: 224
Lid geworden op: 15 Jan 2010, 00:34

Re: Discussie islam en jodenhaat

Berichtdoor ChristenConservatief » 02 Sep 2010, 19:36

Germanicus schreef:
islam is nationaalsocialisme met een godsdienstig masker.


Je stelling is een anachronisme. De islam is heel wat eeuwen ouder dan het nationaalsocialisme en kan er daarom nooit een godsdienstige manifestatie van zijn. Je kunt hooguit stellen dat er islamitische stromingen zijn die er ideeën op na houden die ook in het nationaalsocialisme terug te vinden zijn.


Ik stel ook nergens dat de islam en godsdienst is. Ik stel dat het gewoon een ideologie is met een godsdienstig makser. Door dat masker kon het veel langer standhouden dan nationaalsocialisme.

Ik zal ook uitleggen waarom de islam geen godsdienst is. De islam heeft geen spirituele aspecten in zich. De vijf criteria voor een moslim, de vijf zuilen van de islam, hebben weinig tot niets met spiritualisme te maken. De zuilen zijn:

1. De shahadah. De islamitische geloofsbelijdenis, die bestaat uit het opdreunen van de tekst: la ilaha il allah, wa muhammadu rasul allah (of: er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn profeet). Strikt genomen ben je een bekeerde moslim als je dit hebt gezegd ten overstaan van een bepaald aantal getuigen.

Een gelovige christen is pas een gelovige christen als hij de klassieke drie stukken van de Heidelberger Catechismus beleefd heeft (ellende, verlossing en dankbaarheid). Zijn zonden moeten afgewassen zijn in Christus' bloed. Dat is iets van het hart, en niet van de lippen, zoals bij de bekering tot de islam wel het geval is.

2. De salat. Het gebed, de salat, dient vijf maal per dag gedaan te worden. Het gebed bestaat doorgaans uit wat recitatieën, soms een persoonlijk gebed, maar meestal niet. De moslim dient afgewisseld op zijn knieën te buigen en staand te buigen. De moslim dient in de taal van Allah, dat is het Arabisch, te bidden.

Hier zou je inderdaad een klein stukje spiritualisme kunnen zien. Ik persoonlijk zet er echter mijn vraagtekens bij, vanwege het hoofdzakelijk reciteren tot Allah en de vele verplichte aspecten, zoals buigen en knielen in een vastgelegde volgorde en het feit dat bidden alleen in het Arabisch kan.

3. De zakat. Dat is geld geven aan de armen (de islamitische armen welteverstaan), waardoor je een soort van punten kan scoren bij Allah. Doet mij denken aan de Rooms-katholieke Kerk met zijn aflaten.

4. De ramadan. Dat is nu bezig. Vasten is goed voor je lichaam en het is goed om eens te voelen hoe armen zich te voelen.

Hoewel ik vasten een zeer goede en gezonde gewoonte vind, is dit niet echt spiritueel te noemen. Vasten is immers, net als de zakat, een goed werk om punten te scoren bij Allah.

5. De bedevaart naar Mekka. Iedere moslim moet, als hij kan, één keer in zijn leven naar Mekka zijn geweest.

Ook al een goed werk, net als zakat en ramadan.

Dit gesteld hebbende en opgeteld hebbende bij de in de OP aangedragen argumenten, ben ik derhalve van mening dat de islam een antisemitische ideologie is, en geen antisemitische godsdienst.

Verder vind ik het niet zo interessant naar stromingen te kijken, want dat zijn er zoveel. Ik vind het persoonlijk leuker eens de bron van al die stromingen te bekijken. Dat zijn de Koran, het door Allah ingegeven boek, en de levensbeschrijving van het onnavolgbaar voorbeeld voor iedere moslim, Mohammed, dat is de Hadith. Deze twee overleveringen bepalen de islam. Dingen die daarin staan zijn, in het geval van de Koran ontegenzeggenlijk (het woord van Allah zelf), en in het geval van de Hadith, zeer navolgenswaardig (de woorden en daden van Allah's profeet zelf). Dit geldt voor iedere moslim, en daarom staat dit los van stromingen of rechtsscholen in de islam.
<a href="http://www.sgpj.nl/Page/sp796/ml1/from_sp_id=774/nctrue/system_id=10609/so_id=1086/Index.html" target="_blank"><img height="140" hspace="0" src="http://sgpj.sgp.wiscentral.com/Media/view/17545/SGP-jongerendag2.gif"></a>

Germanicus
Berichten: 726
Lid geworden op: 10 Jul 2010, 11:10

Re: Discussie islam en jodenhaat

Berichtdoor Germanicus » 02 Sep 2010, 19:43

Ik stel ook nergens dat de islam en godsdienst is. Ik stel dat het gewoon een ideologie is met een godsdienstig makser. Door dat masker kon het veel langer standhouden dan nationaalsocialisme.


Ik zeg ook niet dat jij dat zegt. Ik zeg alleen dat het anachronistisch is om te stellen dat islam nationaalsocialisme met een godsdienstig masker is. Het nationaalsocialisme is een typisch 20e eeuwse verschijning, wat je niet zomaar op een godsdienst die in de 8e eeuw ontstond kunt plakken. Dat de islam hedentendage ideologische trekken vertoond zal ik niet ontkennen.
Hier beneden is het niet.

Solipsis
Berichten: 513
Lid geworden op: 20 Jul 2010, 20:53

Re: Discussie islam en jodenhaat

Berichtdoor Solipsis » 02 Sep 2010, 19:53

ChristenConservatief schreef:Ik zal ook uitleggen waarom de islam geen godsdienst is. De islam heeft geen spirituele aspecten in zich. De vijf criteria voor een moslim, de vijf zuilen van de islam, hebben weinig tot niets met spiritualisme te maken. De zuilen zijn:
Vooruit, daar gaan we weer.

1. De shahadah. De islamitische geloofsbelijdenis, die bestaat uit het opdreunen van de tekst: la ilaha il allah, wa muhammadu rasul allah (of: er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn profeet). Strikt genomen ben je een bekeerde moslim als je dit hebt gezegd ten overstaan van een bepaald aantal getuigen.
Wat dus vooral gezien kan worden als een geloofsbelijdenis van het persoonlijke geloof.

Een gelovige christen is pas een gelovige christen als hij de klassieke drie stukken van de Heidelberger Catechismus beleefd heeft (ellende, verlossing en dankbaarheid).
Nee, een christen is iemand die de formulieren kan onderschrijven.

Zijn zonden moeten afgewassen zijn in Christus' bloed. Dat is iets van het hart, en niet van de lippen, zoals bij de bekering tot de islam wel het geval is.
Er is niemand die beweert dat het hierbij alleen om de lippen moet gaan. Als het goed is gaan deze hand in hand en spreekt men deze belijdenis oprecht uit.

2. De salat. Het gebed, de salat, dient vijf maal per dag gedaan te worden. Het gebed bestaat doorgaans uit wat recitatieën, soms een persoonlijk gebed, maar meestal niet. De moslim dient afgewisseld op zijn knieën te buigen en staand te buigen. De moslim dient in de taal van Allah, dat is het Arabisch, te bidden.

Hier zou je inderdaad een klein stukje spiritualisme kunnen zien. Ik persoonlijk zet er echter mijn vraagtekens bij, vanwege het hoofdzakelijk reciteren tot Allah en de vele verplichte aspecten, zoals buigen en knielen in een vastgelegde volgorde en het feit dat bidden alleen in het Arabisch kan.


3. De zakat. Dat is geld geven aan de armen (de islamitische armen welteverstaan), waardoor je een soort van punten kan scoren bij Allah. Doet mij denken aan de Rooms-katholieke Kerk met zijn aflaten.
Wat als het goed is ook gebeurt vanuit het hart. Zorg voor de naaste gebeurt niet vanuit een opgelegde verplichting, maar vanuit liefde. Je lijkt de zaken onnodig van elkaar te scheiden.

4. De ramadan. Dat is nu bezig. Vasten is goed voor je lichaam en het is goed om eens te voelen hoe armen zich te voelen.

Hoewel ik vasten een zeer goede en gezonde gewoonte vind, is dit niet echt spiritueel te noemen. Vasten is immers, net als de zakat, een goed werk om punten te scoren bij Allah.
En waarom zou vasten een spirituele ervaring uitsluiten?

5. De bedevaart naar Mekka. Iedere moslim moet, als hij kan, één keer in zijn leven naar Mekka zijn geweest.

Ook al een goed werk, net als zakat en ramadan.
Ik begrijp niet zo goed hoe dit het spirituele gedeelte helemaal uit sluit.

Dit gesteld hebbende en opgeteld hebbende bij de in de OP aangedragen argumenten, ben ik derhalve van mening dat de islam een antisemitische ideologie is, en geen antisemitische godsdienst.
Die stelling kan al meteen van tafel geveegd worden, omdat een ideologie gestoeld is op ideëen en een goddelijke macht of entiteit ontbreekt in een ideologie. Terwijl dat toch de peiler is van de islam.

Onder religie (van het Latijn religio, zie verder Etymologie) wordt gewoonlijk een van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht of opperwezen centraal staat. In bredere zin duidt het woord 'religie' op een algemenere vorm van spiritualiteit, gevoelens, gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Deze religiositeit kan al dan niet beschouwd worden in relatie tot een macht, of manifestaties van een macht, of een (bewust) niet nader gedefinieerd beginsel, essentie of entiteit.Verder vind ik het niet zo interessant naar stromingen te kijken, want dat zijn er zoveel. Ik vind het persoonlijk leuker eens de bron van al die stromingen te bekijken. Dat zijn de Koran, het door Allah ingegeven boek, en de levensbeschrijving van het onnavolgbaar voorbeeld voor iedere moslim, Mohammed, dat is de Hadith. Deze twee overleveringen bepalen de islam. Dingen die daarin staan zijn, in het geval van de Koran ontegenzeggenlijk (het woord van Allah zelf), en in het geval van de Hadith, zeer navolgenswaardig (de woorden en daden van Allah's profeet zelf). Dit geldt voor iedere moslim, en daarom staat dit los van stromingen of rechtsscholen in de islam.

De Hadith wordt niet door iedere moslim op die manier (als een autoriteitshebbend boek) gezien.

Gebruikersavatar
ChristenConservatief
Berichten: 224
Lid geworden op: 15 Jan 2010, 00:34

Re: Discussie islam en jodenhaat

Berichtdoor ChristenConservatief » 02 Sep 2010, 19:56

Germanicus schreef:
Ik stel ook nergens dat de islam en godsdienst is. Ik stel dat het gewoon een ideologie is met een godsdienstig makser. Door dat masker kon het veel langer standhouden dan nationaalsocialisme.


Ik zeg ook niet dat jij dat zegt. Ik zeg alleen dat het anachronistisch is om te stellen dat islam nationaalsocialisme met een godsdienstig masker is. Het nationaalsocialisme is een typisch 20e eeuwse verschijning, wat je niet zomaar op een godsdienst die in de 8e eeuw ontstond kunt plakken. Dat de islam hedentendage ideologische trekken vertoond zal ik niet ontkennen.


Het is niet anachronistisch, en wel omdat de volgende aspecten, die op dit forum en in de OP genoemd werden, in alle tijden passen en derhalve voor zowel de 20ste eeuwse nazi's als de moslims door de eeuwen heen relevant zijn :

- een Führer-cultus rond Mohammed;
- machismo en de oorlogsverheerlijking;
- verdierlijking van en de minachting voor de vrouw;
- het Freund-Feind-Prinzip;
- het als “verwijfd” beschouwen van kritiek, van intellectualisme en kritiek zelfs opvatten als hoogverraad aan de vitale principes van de “stam”;
- in islam staat op de ultieme kritiek, “afvalligheid” een straf ergens tussen de sociale dood en de echte dood;
afkeer van en wantrouwen jegens het “vreemde”;
- leugencultuur omdat in een totalitaire samenleving de menselijke tegenstellingen niet mogen bestaan en er dus omheen gelogen moet worden;
- conspirisme, de voortdurende neiging, aan een tot mislukken gedoemde leugencultuur eigen, om de katastrofes aan een samenzwering van de”vijand” te wijten;
- zelfgenoegzame superioriteit, Übermenschen-waan.

Door deze eigenschappen werden zowel mohammedanisme als nationaalsocialisme gevormd. Hoewel beide in totaal andere tijden ontstaan, zie je deze overeenkomsten.

Ik stel overigens nergens dat de islam de bron van het nationaalsocialisme is. De islam staat in feite los van het nationaalsocialisme (hoewel Hitler de islam de enige eervolle godsdienst noemde), maar heeft dermate veel paralellen, dat ik de islam een soort nationaalsocialisme noem, maar dan met een goddelijk masker.
<a href="http://www.sgpj.nl/Page/sp796/ml1/from_sp_id=774/nctrue/system_id=10609/so_id=1086/Index.html" target="_blank"><img height="140" hspace="0" src="http://sgpj.sgp.wiscentral.com/Media/view/17545/SGP-jongerendag2.gif"></a>

Gebruikersavatar
ChristenConservatief
Berichten: 224
Lid geworden op: 15 Jan 2010, 00:34

Re: Discussie islam en jodenhaat

Berichtdoor ChristenConservatief » 02 Sep 2010, 20:06

Nee, een christen is iemand die de formulieren kan onderschrijven.


De christen is bekeerd als hij met het hart weet dat zijn zonden vergeven zijn. De moslim heeft niet eens zonden. De moslim is bekeerd als hij een belijdenis opzegt. Of dat nu persoonlijk is of niet, er worden nergens voorwaarden gesteld voor de hartsgesteldheid van de moslim. De islam heeft het nergens expliciet over spiritualiteit, over de verandering van het hart. Dat bestaat niet in de islam.

Er is niemand die beweert dat het hierbij alleen om de lippen moet gaan. Als het goed is gaan deze hand in hand en spreekt men deze belijdenis oprecht uit.


Maar er is ook niemand die het tegenovergestelde beweert. De Koran doet dat niet, de Hadith doet dat niet, moslims doen dat niet. Dus ga ik ervan uit dat het mogelijk is om de shahadah op te zeggen zonder je binnenste te veranderen. "Gij reinigt het buitenste van de drinkbeker". Nu doen heel veel christenen dat ook. Maar de christelijke leer, die leert ons anders. En daardoor is de christelijke leer een sprituele leer, in tegenstelling tot de islam.

Als het hart van een moslim niet verandert, of als dat in ieder geval nergens beschreven staat, wat verandert er dan wezenlijk aan je als je je bekeert tot de islam ? Je gaat anders leven, volgens de vijf zuilen van de islam. Verandering van de binnenkant, van je hart en je hele 'mens', dat vindt je nergens in de islam. Of jij moet het tegendeel kunnen bewijzen, dan hoor ik dat heel graag.
<a href="http://www.sgpj.nl/Page/sp796/ml1/from_sp_id=774/nctrue/system_id=10609/so_id=1086/Index.html" target="_blank"><img height="140" hspace="0" src="http://sgpj.sgp.wiscentral.com/Media/view/17545/SGP-jongerendag2.gif"></a>

Gebruikersavatar
Rijssen
Berichten: 541
Lid geworden op: 09 Jun 2010, 12:37

Re: Discussie islam en jodenhaat

Berichtdoor Rijssen » 02 Sep 2010, 20:08


Solipsis
Berichten: 513
Lid geworden op: 20 Jul 2010, 20:53

Re: Discussie islam en jodenhaat

Berichtdoor Solipsis » 02 Sep 2010, 20:52

ChristenConservatief, ik wil best met je in discussie gaan voor zover mijn beperkte kennis dat toelaat, maar bij deze het vriendelijke verzoek toch echt eens zelf wat onderzoek te gaan doen. Op deze manier kan ik je nauwelijks serieus nemen.

ChristenConservatief schreef:De christen is bekeerd als hij met het hart weet dat zijn zonden vergeven zijn. De moslim heeft niet eens zonden.
Zucht...

De moslim is bekeerd als hij een belijdenis opzegt. Of dat nu persoonlijk is of niet, er worden nergens voorwaarden gesteld voor de hartsgesteldheid van de moslim. De islam heeft het nergens expliciet over spiritualiteit, over de verandering van het hart. Dat bestaat niet in de islam.
Niet op de manier zoals dat in de Bijbel beschreven staat, dat klopt. Verder raad ik je aan toch eens een blik in de Koran te werpen voordat je statements maakt die niet kloppen. Een voorproefje: http://www.theholyquran.org/?x=s_main&y ... d=11&sid=8

Maar er is ook niemand die het tegenovergestelde beweert. De Koran doet dat niet, de Hadith doet dat niet, moslims doen dat niet. Dus ga ik ervan uit dat het mogelijk is om de shahadah op te zeggen zonder je binnenste te veranderen. "Gij reinigt het buitenste van de drinkbeker". Nu doen heel veel christenen dat ook. Maar de christelijke leer, die leert ons anders. En daardoor is de christelijke leer een sprituele leer, in tegenstelling tot de islam.
Ook dat is te makkelijk. In de Koran zijn wel degelijk verzen te vinden die iets zeggen over huichelarij en het hart.

Als het hart van een moslim niet verandert, of als dat in ieder geval nergens beschreven staat, wat verandert er dan wezenlijk aan je als je je bekeert tot de islam ? Je gaat anders leven, volgens de vijf zuilen van de islam. Verandering van de binnenkant, van je hart en je hele 'mens', dat vindt je nergens in de islam. Of jij moet het tegendeel kunnen bewijzen, dan hoor ik dat heel graag.

Nogmaals: het is maar net wat je wilt horen of lezen:
Als religieuze beweging kenmerkt het soefisme zich als een wisselwerking van religieuze en spirituele invloeden. Eén precieze definitie van het soefisme is dan ook niet te geven.
Soefi's geloven dat de Koran en de strikte regels van de sharia uiterlijke regels zijn en dat er diverse stadia van (innerlijke) nabijheid tot God bestaan. Een van de symbolen die dit symboliseert is de roos. De doornen van de roos, die de roos beschermen, staan voor de regels van de sharia. De stam van de roos symboliseert het innerlijke pad, ook wel tariqa genoemd. De bladeren van de roos staan symbool voor marefa waarbij de soefi innerlijke kennis van God ervaart. De geur van de roos staat voor het ervaren van de werkelijkheid (haqiqa) zoals deze is.
Bekend zijn ook de dansende derwisjen uit de Turkse stad Konya. Door in het rond te tollen bereiken zij een bepaalde extase en zo proberen zij tot God te komen. De orde werd gesticht door de volgelingen van de soefidichter Jalal ad-Din Rumi uit de 13e eeuw. Een andere soefigroep is de Qalandariyah die graag experimenteerden met verdovende middelen. De Idrisiyya, een Soefi-stroming die opgericht werd door Ahmad Ibn Idris al-Fasi, was vooral actief in Noord-Afrika en Jemen.
Een bijzondere beweging binnen het soefisme, is het Universeel Soefisme zoals dit door Hazrat Inayat Khan naar Europa en Amerika gebracht werd. Zijn boodschap van harmonie liefde en schoonheid, beperkt zich niet tot één religie, maar omarmt alle wereldreligies. Tijdens erediensten, zoals deze bijvoorbeeld in de soefietempel in Katwijk aan Zee worden gehouden, worden zeven kaarsen ontstoken, één voor het hindoeïsme, één voor het boeddhisme, één voor het zoroastrisme, één voor het jodendom, één voor de christendom, één voor de islam en één voor allen die het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hoog gehouden. Deze vorm van soefisme beoogt geen nieuwe religie te zijn, geen nieuwe dogma's te vormen, maar beoogt eenheid tussen alle mensen en beoogt respect voor een ieders religie en cultuur.
Binnen het soefisme bestaan tientallen scholen, tariqats genaamd. Sommige zijn internationaal, andere lokaal actief. Inmiddels is in elke grote stad in Nederland en België wel een vertegenwoordiger van een soefibroederschap te vinden.


http://nl.wikipedia.org/wiki/Soefisme
+1:((
Laatst gewijzigd door Solipsis op 03 Sep 2010, 12:48, 1 keer totaal gewijzigd.

Solipsis
Berichten: 513
Lid geworden op: 20 Jul 2010, 20:53

Re: Discussie islam en jodenhaat

Berichtdoor Solipsis » 02 Sep 2010, 21:51

Om dan toch nog maar even inhoudelijk op de zaak terug te komen:

ChristenConservatief schreef:- een Führer-cultus rond Mohammed;
Hoe wordt dit precies bedoeld? Duidelijk moge zijn dat iedere religie gebruik maakt van voorbeeldfiguren.

- machismo en de oorlogsverheerlijking;
De macho-cultuur is iets wat vooral kenmerkend is voor mediterrane landen. Oorlogsverheerlijking klinkt me nieuw in de oren. Kun je dit toelichten?

- verdierlijking van en de minachting voor de vrouw;
Erg dik aangezette vergelijking, die vooral te verklaren is door ook dit weer in cultureel licht te zien. Vrouwen hebben nu eenmaal een tijdlang een min of meer onderdanige positie gehad wereldwijd. Het is nog 100 jaar geleden dat vrouwen passief en actief kiesrecht verworven. Ik bedoel maar.

- het Freund-Feind-Prinzip;
Dat lijkt me geheel logisch en tegelijkertijd nietszeggend. Wij/zij-gevoelens zijn terug te vinden in ieder mogelijk identificatieniveau. Het wij-gevoel stijgt naarmate er meer negatieve stigmatisering plaatsvindt t.o.v. een zij-groep.

- het als “verwijfd” beschouwen van kritiek, van intellectualisme en kritiek zelfs opvatten als hoogverraad aan de vitale principes van de “stam”;
Hoe moet dit nu kenmerkend zijn voor alleen het nationaal-socialisme en de islam? Dit principe is ook vaker terug te zien.

- in islam staat op de ultieme kritiek, “afvalligheid” een straf ergens tussen de sociale dood en de echte dood;
De echte dood is niet iets kenmerkends voor de islam. Bovendien al helemaal niet in het nationaal-socialisme, dus ik begrijp deze vergelijking niet zo goed.

afkeer van en wantrouwen jegens het “vreemde”;
Sociologisch fenomeen. "Wat de boer niet kent dat eet-ie niet."

- leugencultuur omdat in een totalitaire samenleving de menselijke tegenstellingen niet mogen bestaan en er dus omheen gelogen moet worden;
Dit heeft niets met de islam van doen, maar met bepaalde staatsinrichtingen.

- conspirisme, de voortdurende neiging, aan een tot mislukken gedoemde leugencultuur eigen, om de katastrofes aan een samenzwering van de”vijand” te wijten;


- zelfgenoegzame superioriteit, Übermenschen-waan.
Ook dit is puur een sociologisch fenomeen waar het geen enkele groep aan ontbeert.

Door deze eigenschappen werden zowel mohammedanisme als nationaalsocialisme gevormd. Hoewel beide in totaal andere tijden ontstaan, zie je deze overeenkomsten.
De overeenkomsten die je noemt zijn terug te vinden in veel groeperingen. Er worden voornamelijk sociologische fenomenen beschreven die in geen enkel opzicht zouden moeten pleiten voor deze vergelijking. Integendeel, het zijn voornamelijk kenmerkende eigenschappen omtrent groepsvorming.

Gebruikersavatar
Rijssen
Berichten: 541
Lid geworden op: 09 Jun 2010, 12:37

Re: Discussie islam en jodenhaat

Berichtdoor Rijssen » 03 Sep 2010, 12:29

Haatprediker roept op tot doden Wilders.
Islam religie van vrede.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/7544 ... html?p=7,1

Solipsis
Berichten: 513
Lid geworden op: 20 Jul 2010, 20:53

Re: Discussie islam en jodenhaat

Berichtdoor Solipsis » 03 Sep 2010, 12:46

Rijssen schreef:Haatprediker roept op tot doden Wilders.
Islam religie van vrede.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/7544 ... html?p=7,1

Deze imam is krankzinnig, maar dat was te verwachten van één van de belangrijkste jihad-ideologen. Wat dat zegt over de islam ontgaat me volledig, maar goed.

Solipsis
Berichten: 513
Lid geworden op: 20 Jul 2010, 20:53

Re: Discussie islam en jodenhaat

Berichtdoor Solipsis » 03 Sep 2010, 12:54

http://nos.nl/audio/141114-fatwa-tegen- ... .html.html

En zo kunnen we nog wel even bezig blijven met het heen en weer gooien van artikelen en nieuwsitems.

Marie-Henriëtte
Berichten: 1087
Lid geworden op: 01 Jan 2008, 17:41

Re: Discussie islam en jodenhaat

Berichtdoor Marie-Henriëtte » 04 Sep 2010, 17:48

Solipsis schreef:
- verdierlijking van en de minachting voor de vrouw;
Erg dik aangezette vergelijking, die vooral te verklaren is door ook dit weer in cultureel licht te zien. Vrouwen hebben nu eenmaal een tijdlang een min of meer onderdanige positie gehad wereldwijd. Het is nog 100 jaar geleden dat vrouwen passief en actief kiesrecht verworven.


http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/ ... r_1_500291


Terug naar “Israel en Midden-Oosten”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast