- Gebruikersvoorwaarden

Refoforum heet je van harte welkom op het forum!

Grondslag
Als grondslag hanteert deze website de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Ze staat in de lijn van de Reformatie en de Nadere Reformatie.

Doelgroep
Refoforum is bedoeld voor de gereformeerde gezindte. Als je de grondslag onderschrijft, ben je van harte welkom op het forum. Wanneer je je niet in deze grondslag kan vinden, verzoeken wij je niet als lid te registreren.

Het onderschrijven van de grondslag uit zich in het (doop- of belijdend-) lidmaatschap van één van de volgende kerkgenootschappen/kerkverbanden:
- Hersteld Hervormde Kerk
- Gereformeerde Gemeenten
- Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland
- Christelijke Gereformeerde Kerken (rondom Bewaar het Pand)
- Protestantse Kerk Nederland (hervormde gemeenten die gebonden zijn aan het gereformeerd belijden)

Het onderschrijven van de grondslag impliceert tevens, dat je je conformeert aan de binnen deze kerken gangbare visies op onderwerpen als (homo)seksualiteit, vrouwelijke ambtsdragers etc. Actief uitdragen van een visie die daar haaks op staat, wordt op dit forum niet toegestaan.

Doelstelling
Refoforum is een forum voor de gereformeerde gezindte waarop degenen die daartoe behoren met elkaar discussiëren over zaken die spelen in de gereformeerde gezindte zelf óf over de interactie tussen de gereformeerde gezindte en de samenleving in het algemeen.
Doelstellingen zijn: van elkaar te leren, tot een beter begrip te komen van de gereformeerde gezindte en sterker te staan in de vraagstukken binnen de gereformeerde gezindte.

Gedragsregels
Op het forum gelden een aantal gedragsregels:
- Wees fatsoenlijk en respectvol tegen elkaar.
- Discussieer inhoudelijk en speel niet op de persoon.
- Spreek met respect over kerkverbanden en ambtsdragers.
- Het is verboden te vloeken, lasterlijke taal op te schrijven of anderszins de grenzen van het betamelijke te overschrijden.
- Het publiceren van privéberichten (in het geheel of delen eruit) is niet toegestaan, anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de afzender.
- Het is niet toegestaan auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals krantenartikelen, te plaatsen.

Modereren
Op het forum wordt gemodereerd. Dit houdt in dat een aantal moderators meelezen om te zien of bovenstaande gedragsregels gevolgd worden. Indien zij vaststellen dat deze regels overtreden worden kunnen zij, zonder nadere aankondiging of verantwoording, ingrijpen en berichten aanpassen of verwijderen.

Aanmelden
Als je je aanmeldt, verklaar je:
- te behoren tot de gereformeerde gezindte en de grondslag te onderschrijven;
- lid/dooplid te zijn van één van de bovengenoemde kerkgenootschappen;
- kennis te hebben genomen van deze forumregels en daarmee akkoord te gaan.

Met vriendelijke groet,

Het Refoforum Team